retro bar brezno
In-počasie Meteoinfo
stredoslovaci chata pod chopkom tepovanie brezno preprava.info zlata zalozna

Podujatia

Štvrtok, 12. júla 2018 • 16:00.00 • Výstava

174x

Z posolstva Zola Palugyaya

Horehronské múzeum v Brezne v spoluprácu s Liptovskou galériou P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši pripravilo ako nosné podujatie na letnú sezónu 2018 výstavu slovenského maliara Zola Palugyaya pod názvom Z posolstva Zola Palugyaya. Návštevníkom ponúkne pohľad na tvorbu prostredníctvom niekoľkých desiatok diel zhotovených viacerými technikami. Na pôdu mesta Brezno sa vrátil po 83 rokoch, kedy tu v júni 1935, krátko pred svojou smrťou spolu s Bazovským vystavoval a propagoval slovenské výtvarné umenie.

Súčasťou ponuky k tejto výstave bude aj publikácia Posolstvo Zola Palugyaya z pera znalca autorovho diela, breznianskeho rodáka Dr.h.c. prof. PhDr. Ľ. Petránskeho, DrSc. Slávnostné uvedenie publikácie do života bude prebiehať počas vernisáže výstavy dňa 12.7.2018 v Horehronskom múzeu. Vydalo ju Horehronské múzeum s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja a mimoriadnej ústretovosti , ochoty a zanietenia autora. Ako sám hovorí: “... Z. Palugyay je takou mojou srdcovou záležitosťou z mnohých dôvodov...“.

Výstava je súčasťou poslednej etapy trojročného projektu nazvaného Pocta Palugyayovi, venovanému 120. výročiu narodenia maliara, ktoré si pripomenieme v tomto roku. Zámerom je inštalácia pamätnej tabule venovanej Zolovi Palugyayovi v blízkosti miesta, kde v roku 1935 tragicky zahynul. Jej slávnostné odhalenie sa uskutoční dňa 8. septembra 2018. Výstavou a inštaláciou pamätnej tabule je záujem vniesť do povedomia širšej verejnosti podobu a humanistický odkaz diela a osobnosti umelca s európskym dosahom i upozornenie na umelca a jeho výtvarné dielo inšpirované a späté s horským prírodným prostredím Nízkych Tatier.

Projekt zastrešuje Miestny odbor Matice slovenskej v Brezne a realizuje ho v spolupráci s Horehronským múzeom v Brezne, odkiaľ vzišiel aj podnet na realizáciu vyššie uvedeného zámeru už v roku 2007. Bratia Martin a Ján Weissovci (vtedajší riaditeľ Horehronského múzea) dotiahli myšlienku do papierovej podoby - vypracovali zámer. Vzhľadom na náročnosť projektu sa ho v jubilejnom roku 110. výročia narodenia maliara nepodarilo zrealizovať až teraz v tomto období. Reálne kontúry začal nadobúdať postupne, od roku 2015, po jednotlivých etapách – grafický návrh ,odliatie tabule, inštalácia, tak, aby vrcholil v jubilejnom roku výročia narodenia Zola Palugyaya.

Vizuál tabule a model vypracoval Karol Ličko, držiteľ viacerých ocenení za grafické návrhy mincí a pamätných medailí, organizačne realizáciu projektu zabezpečuje za MO MS Ivana Kružliaková a za Horehronské múzeum Ivica Krištofová. Garantom projektu a podporovateľom myšlienky projektu je Dr.h.c. prof. PhDr. Ľ. Petránsky.