retro bar brezno
In-počasie Meteoinfo
stredoslovaci chata pod chopkom tepovanie brezno preprava.info zlata zalozna

Podujatia

Štvrtok, 27. júna 2019 • 17:00.00 • Výstava

189x

Umenie v spomienkach

Názov: Umenie v spomienkach
Miesto: Horehronské múzeum v Brezne
             Nám. gen. M. R. Štefánia 13 - Meštiansky dom
Trvanie: 28.6.2019 – 6.9.2019
(Vernisáž): 27.6.2019
Realizácia: Horehronské múzeum v Brezne
Kurátor: Ľudovít Petránsky ml.

Výstava dvanástich špičkových výtvarných umelcov súčasnej slovenskej umeleckej scény - Juraj Čutek, Karol Felix, Svetozár Ilavský, Marcela a Viliam Loviškovci, Milan Lukáč, Palo Macho, Marek Ormandík, Júlia a Igor Piačkovci, Peter Pollág, Ján Ťapák predstavuje prierez ich tvorbou pohybujúcou sa v rozmanitých výtvarných disciplínach – od maľby a grafiky cez kresbu až po sochu či sklenené priestorové objekty. Netradičná inštalácia ich diel má ambíciu vytvoriť nové vzťahy a súvislosti medzi jednotlivými výtvarnými programami, ako aj upozorniť diváka na kontinuitu slovenského výtvarného umenia, ktorá v ich výtvarných príspevkoch pokračuje aj v 21. storočí. Autori sú uznávaní predstavitelia strednej generácie slovenských výtvarných umelcov, ktorí svojou tvorbou výrazne zaujali široké odborné i laické publikum na Slovensku i v zahraničí. Získali za ňu množstvo významných ocenení a reprezentovali Slovensko na svetových výstavných fórach, ako aj odborných prednáškach. Vystavujúci umelci sú študentmi prof. Ľudovíta Petránskeho a zároveň sa so svojou tvorbou i ľudskými vyznaniami nachádzajú v reprezentatívnej 400-stranovej biografii o živote a tvorbe prof. Ľudovít Petránskeho (vyšla vo vydavateľstve Design friendly), ktorú uviedli do života na vernisáži tejto výstavy.