retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Pondelok, 26. septembra 2011 • 19:58.55 • informujeme

2252x

Dopravná preventívno-výchovná akcia v Banskej Bystrici

S cieľom preventívne pôsobiť na účastníkov cestnej premávky bola dňa 26. septembra 2011 v čase od 10.00 do 12.00 hodiny, vykonaná dopravná preventívno-výchovná akcia v meste Banská Bystrica. Priestupky, na ktoré bola akcia zameraná napr. dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti v obci, povinnosť vodiča dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpi na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, ako aj kontrolu dodržiavania svetelnej signalizácie, neboli riešené v blokovom konaní, ale napomenutím. Priestupky, ktoré majú priamy vplyv na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky (prekročenie rýchlosti o 31 km/hod. a viac, alkohol a technický stav vozidla) boli riešené v zmysle platných zákonov. Do akcie sa zapojili 9 policajti krajského dopravného inšpektorátu a 4 policajti oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva PZ v Banskej Bystrici a 19 žiakov zo štyroch základných škôl v Banskej Bystrici.

Žiaci mali pre zodpovedných a disciplinovaných vodičov pripravené darčeky – automapu Slovenska, vlastnoručne pripravené obrázky s dopravnou tematikou a smajlíky s heslom „Jazdíš bezpečne a ohľaduplne“. Vodiči, ktorí sa na vozovke dopustili priestupku, zas od žiakov obdržali leták s heslom „Jazdite bezpečne a ohľaduplne“ a zamračeného smajlíka s rovnakým nápisom. Za porušenie predpisov boli vodiči od žiakov patrične pokarhaní s tým, že na ceste sa musia správať disciplinovanejšie a že práve deti patria k najohrozenejšej skupine na ceste a dodržiavaním pravidiel bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky predchádzajú závažných dopravných nehodám, pri ktorých by mohlo byť ohrozené ich zdravie a život.

Policajti skontrolovali 53 vodičov, z ktorých sa 29 dopustili priestupkov. Z toho 12 vodičov prekročilo povolenú rýchlosť, 6 vodičov nerešpektovalo svetelnú signalizáciu a jazdili na červenú, 1 vodič nedal prednosť chodcom na priechode pre chodcov a ďalších 10 vodičov sa dopustilo ostatných priestupkov (pásy, osvetlenie...). Alkohol u vodičov počas tejto akcie zistený nebol.

Zdroj: KRPZ BB