retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Streda, 05. októbra 2011 • 15:39.06 • informujeme

2780x

Diskusia o financiách EÚ na pôde súkromného Gymnázia Železiarne Podbrezová

Dňa 3.októbra sa v popoludňajších hodinách v školskej klubovni Súkromného Gymnázia Železiarne Podbrezová konalo zaujímavé podujatie z projektu Európskeho parlamentu s názvom Európsky parlament prichádza k Vám pod záštitou Informačnej kancelárie Európskeho Parlamentu na Slovensku. Tentoraz to bola diskusia na tému „Viacročný finančný výhľad EÚ na roky 2014 – 2020“ so špecialistom na hospodársku politiku EÚ pánom Ing. Štefanom Sabom z Národnohospodárskej fakulty Ekonomickej Univerzity v Bratislave, ktorý prítomných študentov a hostí oboznámil s rozpočtom európskej únie a aj s tým ako sú štatisticky Slováci na tom s financovaním z eurofondov  vzhľadom k zvyšnej Európe.

Na tejto zaujímavej a podnetnej diskusii zúčastnili Ing. Mária Niklová, členka predstavenstva a personálna riaditeľka ŽP a v neposlednom rade aj pani riaditeľka súkromného gymnázia Ing.Anna Pavlusová.

V úvode sme sa oboznámili s všeobecnými informáciami o Európskej únii. Sprievodný komentár k celému podujatiu mal študent Tomáš Šuník a prihovor mala aj pani profesorka Mgr.Ľ.Goceliaková.

Celé podujatie aj s diskusiou sa nieslo v priateľskom duchu a veľmi tvorivej atmosfére. Čas rýchlo ubehol a nakoniec ešte všetci zúčastnení vypísali malú anketu o tomto projekte.

Všetkým zúčastneným patrí veľké poďakovanie za snahu a ochotu dozvedieť sa niečo nové. A my všetci študentom držíme palce a dúfame, že sa im 17.októbra 2011 v Banskej Bystrici, na vyhlásení výsledkov , podarí do Štrasburgu dostať.

Interview s rodičom, ktorý sa zúčastnil diskusie k projektu „Európsky parlament prichádza k Vám“

 • Ako hodnotíte priebeh diskusie
  Prekvapil ma profesionálny prístup študentov k dotknutej téme, ich
  flexibilná reakcia na externé podnety zo strany pozvaného špecialistu na Hospodársku politiku Európskej Únie, ako aj aktívna diskusia k dotknutej
  téme.
 • Oslovila Vás diskutovaná téma
  Áno zaujala, nakoľko som v danej oblasti tak povediac „laik“, veľa vecí
  som si ozrejmila. 
 • Čo Vás najviac prekvapilo
  Najviac ma prekvapilo, podotýkam, že veľmi príjemne, že celá diskusia sa
  niesla v duchu jednoduchosti a zrozumiteľnosti, aj na priek závažnosti
  a zložitosti predkladanej témy. Potešujúci bol záujem zo strany zakladateľa Železiarní Podbrezová, a. s. v podobe fundovaného hosťa Ing. Niklovej,
  na druhej strane, negatívne ma prekvapil nezáujem pedagogického zboru
  školy a nezáujem verejnosti vrátane rodičov študentov. 
 • Ako hodnotíte kvalitu informatickej úrovne prezentovania
  Zo strany informatickej úrovne ma prezentácia zaujala, v podstate nemala
  slabé miesta a predložené fakty boli spracované na vysokej úrovni. 
 • V budúcnosti by ste boli ochotná zúčastniť sa obdobného podujatia
  Veľmi rada, dokonca sa teším na ďalšie obdobné aktivity, aby som mohla zhodnotiť napredovanie študentov, nakoľko takéto napredovanie sa bezprostredne týka aj mojej dcéry.

Autor: Michaela Vrábliková