retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia chopok-chata seven taxi brezno pizzeria u juraja preprava.info tepovanie brezno

Správy

Utorok, 15. novembra 2011 • 09:16.18 • informujeme

2697x

Preventívna dopravná akcia so žiakmi základnej školy

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Brezne v spolupráci so žiakmi Základnej školy Pionierska 2 Brezno vykonalo v mesiaci november preventívnu dopravnú akciu, ktorá bola zameraná na bezpečnosť a plynulosť v cestnej premávke.

Zúčastnili sa jej štyria žiaci základnej školy. Akcia bola vykonaná na prechode pre chodcov ulici ČSA v Brezne, kde bolo vykonané meranie rýchlosti u vodičov motorových vozidiel, kontrola dodržiavania povinností vodičov voči chodcom, najmä deťom. Vodiči, ktorí boli zastavení a neporušili žiadny dopravný predpis, boli žiakmi odmenení písomnou pochvalou a kresbou s motívom dopravných priestupkov. Nakoľko to bola preventívna akcia  tí, ktorí prekročili najvyššiu povolenú rýchlosť, nemali zapnuté povinné denné svietenie, prípadne nemali potrebné doklady k vedeniu motorového vozidla, alebo nedali prednosť chodcom na prechode pre chodcov, namiesto blokovej pokuty boli žiakmi písomne pokarhaní a obdržali aj kresbu so spáchaným priestupkom.

Zdroj: ORPZ BR