michal david brezno
In-počasie Meteoinfo
stredoslovaci chata pod chopkom tepovanie brezno preprava.info zlata zalozna

Správy

Pondelok, 05. decembra 2011 • 12:18.24 • informujeme

1915x

Zaujímavé aktivity v Lune

Liga aktívnych občanov je organizácia, ktorá pôsobí vo viacerých oblastiach, no dôraz dáva na sociálno- vzdelávaciu. Jej členovia pôsobia ako dobrovoľníci a neľutujú peniaze, čas a ani námahu, aby splnili ciele, ktoré si predsavzali. Skupina členov občianskeho združenia navštevujú domovy sociálnych služieb v regióne Brezno a v rámci pripravených a dobre premyslených projektov sa usilujú o vytvorenie pomysleného mostu, prepájajúceho domovy sociálnych služieb s vonkajším svetom.

K tomu slúžia komunikačné tréningy, pomocou ktorých lektorka vťahuje účastníkov do diskusie, riešenia problémových úloh a do rôznych rolí v rámci hier a aktivít. Dobre sa uplatňujú hry, v ktorých seniori plnia rôzne úlohy, napr. hrajú sa na detektíva a musia presne popísať osobu , ktorú videli len pár minút. Takto sa trénuje napríklad empatia, pochopenie iných či vlastná tvorivosť. Pamäť sa cvičí aj hádankami, opakovaním slov, opakovaním viet, pohybov.

Text a foto: Výbor LaoSu