retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Utorok, 17. januára 2012 • 10:02.21 • informujeme

1284x

Polícia upozorňuje občanov

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Brezne upozorňuje občanov na novelizáciu zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov,  ktorá ukladá povinnosť držiteľom zbraní kategórie A uvedenej v § 4 ods. 2 písm. b (samočinná zbraň – samopal vzor 58 a iné) alebo kategórie B uvedenej v § 5 ods. 1 písm. f (samonabíjacia palná zbraň, ktorá bola konštrukčne odvodená alebo upravená zo samočinnej zbrane – samopal vzor 58 a iné) prvýkrát sa podrobiť posúdeniu psychickej spôsobilosti podľa § 20 ods. 3 uvedeného zákona do 30. apríla 2012. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za stratu psychickej spôsobilosti.

Zdroj: ORPZ v Brezne