retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Piatok, 10. februára 2012 • 09:03.37 • informujeme

1515x

Ponuka pre detské folklórne súbory

Vážení vedúci detských folklórnych kolektívov, pedagógovia tanca, milí priatelia,

dávame Vám do pozornosti tvorivé tanečné dielne, ktoré organizuje Národné osvetove centrum. Konajú sa od roku 1999 a ich náplňou je zaujímavým, zábavným a zároveň náučným spôsobom priblížiť deťom vo veku od 10 do 14 rokov viaceré tanečné oblasti Slovenska i Čiech. Prebiehajú v 4-ročných cykloch, účastníci sa počas týchto 4 rokov zúčastnia 9 dňových tvorivých dielni - 2x v Pieninách a 2x v Prahe, kde majú plne hradene ubytovanie a stravu.

Účastníci tvorivých dielni sa doteraz prezentovali na najstaršom a celoslovenskom Folklórnom festivale vo Východnej, na festivale Európske ľudové remeslo v Kežmarku, na celoslovenskom stretnutí mládeže v Tatranskej Lomnici, na folklórnom festivale v Novej Lesnej, na Medzinárodnom festivale piesni a tanca v Luhačoviciach ako i na Pražskom jarmarku a i. Dielne sú pre deti, ktoré v roku 2012 dosiahnu vek 10 rokov, sú rytmicky aj pohybovo zdatné a majú chuť tancovať, učiť sa niečo nové a spoznávať nových kamarátov i nové regióny. Účastníci tvorivých dielni budú vybratí na základe pohybových schopnosti preukázaných na osobnom stretnutí s lektormi. Prosíme Vás o vytipovanie maximálne 2 párov z Vášho kolektívu, ktorí budú potom pozvaní na osobne stretnutie.

Uzávierka prihlášok je: 31.marec 2012
Konkurzy budú prebiehať v apríli, miesto a čas budú spresnené.

Účastníci konkurzu nemajú hradene cestovne náklady. Vybraní uchádzači, ktorí budú frekventantmi tanečných dielní však budú mať v rokoch 2012 - 2015 plne hradené 9 dňové pobyty (plna penzia, ubytovanie) v Pieninach a v Prahe.
Pri výbere, prosím, prihliadajte na skutočnosť, že tanečné dielne trvajú 4 roky, a účasť na nich je počas tejto doby pre vybraný par záväzná.

Lektormi tvorivých dielní sú skúsení pedagógovia tanca, ktorí majú bohaté skúsenosti s prácou s deťmi.

Prihlášky, môžete zasielať emailom na adresu:
sona.stangova@nocka.sk
petra.klobusicka@nocka.sk

Prípadné ďalšie informácie sa dozviete na tel. číslach:
02/20471254 alebo 02/20471255.

Zdroj: Národné osvetové centrum