retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Piatok, 17. februára 2012 • 08:00.47 • informujeme

1519x

Majstrovstvá Slovenska v psích záprahoch, Králiky, 18. a 19. februára 2012 – dopravné obmedzenia

Počas Majstrovstiev Slovenska v psích záprahoch, v dňoch 18. 2. a 19. 2. 2012 bude doprava obmedzená v čase od 08.00 do 16.00 hodiny. Cestná premávka na prístupových komunikáciách bude riadená príslušníkmi dopravnej polície a dopravným značením.

Na verejný poriadok budú dohliadať príslušníci poriadkovej polície a príslušníci mestskej polície Banská Bystrica. Parkovanie na parkoviskách budú organizovať označení usporiadatelia. Návštevníci podujatia budú mať povolený vjazd do obce Králiky do času zaplnenia vyhradených parkovísk. Vozidlám smerujúcim do lyžiarskeho strediska v obci Králiky, bude povolený vjazd do času naplnenia parkoviska pri lyžiarskom stredisku. Po naplnení kapacít parkovísk nebude žiadnym vozidlám povolený vjazd do obce Králiky, okrem vozidiel obyvateľov obce, autobusom verejnej dopravy a zájazdom. Vozidlá sa budú musieť otočiť v obci Tajov a vrátiť sa späť na najbližšie miesto, kde je dovolené státie alebo zastavenie.

Vozidlá, ktorým nebude povolený vjazd do obce Králiky, nemôžu parkovať v obci Tajov, nie sú nato vyhradené parkoviská. V prípade nerešpektovania zákazu státia alebo zastavenia alebo vytvorenia prekážky v cestnej premávke, budú vozidlá odtiahnuté. Preprava návštevníkov, ktorým nebol povolený s vozidlom vjazd do obce Králiky, bude zabezpečená prostredníctvom kyvadlovej dopravy z parkoviska  na Štiavničkách v Banskej Bystrici (futbalový štadión), v hodinových intervaloch od 08.00 hodiny do 11.00 hodiny.

Zdroj: KRPZ BB