retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Piatok, 25. mája 2012 • 08:43.02 • informujeme

4159x

Prezentácia kníh v Lome nad Rimavicou

V polovici mája sa v Základnej škole s MŠ v Lome nad Rimavicou uskutočnila prezentácia kníh tamojšieho rodáka Ing. Emila Rončáka spojená s autogramiádou. Prezentácie sa zúčastnili aj spoluautori niektorých jeho kníh Mgr. Ľudovít Kubiš a Daniel Rakyta, ktorý prispieva do jeho publikácii hlavne fotografiami z tohto regiónu. Na podujatí žiaci čítali úryvky z jeho kníh i z vlastnej tvorby a členovia Detského folklórneho súboru Vrchársky štvorlístok sa predstavili ľudovými piesňami.

Emil Rončák je autorom publikácii Lom nad Rimavicou a okolie, Vrchárske chodníčky, Vrchárska babica, Zabudnuté príbehy vrchárov, Lazník zo Samoty v ktorých námety čerpal práve z tohto „vrchárskeho“ prostredia. Okrem toho vydal aj niekoľko básnických zbierok. Za zásluhy pri tvorbe a vydávaní publikácii z tohto prostredia mu v roku 2008 Obecné zastupiteľstvo udelilo ocenenie Čestný občan obce Lom nad Rimavicou.

V tlači je jeho najnovšia kniha Trampoty Ondra Lomca, ktorá jeho čitateľov zavedie do polovice 20. storočia, ako deti prežívali svoj život vo vrchárskej dedine Lom nad Rimavicou.

Text a foto: Daniel Rakyta