retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Utorok, 29. mája 2012 • 09:28.27 • informujeme

1280x

Otvorenie letnej turistickej sezóny

Letná turistická sezóna v našom regióne pomaly začína. Aj keď najvyšší počet návštevníkov každoročne zaznamenávame až v mesiacoch júl a august, určité vekové a záujmové skupiny turistov už naše mesto a región lákajú aj v tomto období.

S cieľom predstaviť širokej verejnosti nové produkty a aktivity, ktoré pre svojich návštevníkov pripravili jednotlivé subjekty v regióne, organizuje Turisticko-informačná kancelária v Brezne počas Dní mesta dňa 2. júna otvorenie letnej turistickej sezóny. Jednotlivé organizácie cestovného ruchu sa predstavia verejnosti nielen prostredníctvom plošných expozícií a propagačných a informačných materiálov. Pre návštevníkov majú pripravené súťaže, hry, ankety, predaj regionálnej literatúry. S aktivitami a novinkami na svojom území budú návštevníkov oboznamovať občianske združenia Horehron a Muránska planina – Čierny Hron. Záujmy štátnej ochrany prírody predstavia správy národných parkov NAPANT a Muránska planina. Návštevníkov určite zaujmú hlavne golfové podujatia, ktoré bude prezentovať a.s. Tále aj novinky Čiernohronskej železnice. Všetky subjekty cestovného ruchu „zastrešuje“ novovytvorené regionálne združenie cestovného ruchu Klaster Horehronie. Aktivity študentov predstaví aj Hotelová akadémia Brezno, kde je vytvorený odbor manažment regionálneho cestovného ruchu.

Súčasťou podujatia bude aj otvorenie prvej časti novej kultúrno-poznávacej trasy, ktorá má pozvať návštevníka na prechádzku mestom, ale umožniť mu zároveň aktívne spoznávať jeho históriu. Bude umiestnená v infopavilóne na námestí. Prostredníctvom zastávok po historickom jadre zoznámi návštevníka s históriou a kultúrnymi pamiatkami mesta. Náučný chodník bude sprevádzať návštevníka storočiami, udalosťami a historickými súvislosťami s ním spojenými. V budúcnosti plánujeme umiestniť pred najvzácnejšími objektami v priestore historického jadra mesta prenosné panely s informáciami o pamiatkach. Projekt podporilo ministertvo kultúry, a tak sme začali zámer realizovať. Táto poznávacia trasa môže v ďalších etapách prirodzene vyústiť do rozšíreného a tematicky pestrejšieho poznávacieho okruhu o meste.

Zdroj: www.brezno.sk