retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Utorok, 29. mája 2012 • 08:41.12 • informujeme

2753x

Vyhodnotenie súťaže „Policajt môj kamarát“

V školskom roku 2011/2012 sa na základných školách v okrese Brezno konal 16. ročník okresného kola výchovno-vzdelávacieho projektu preventívneho charakteru „Policajt môj kamarát“, do ktorého bolo zapojených šesť základných škôl z okresu Brezno.

Projekt sa skladal z teoretickej časti (dopravná výchova, prevencia kriminality, drogová prevencia a činnosť Policajného zboru) a praktickej časti, ktorá zahŕňala dopravnú súťaž (jazdu na bicykli v simulovanej situácii s dopravným testom) a branný pretek (testy z oblasti drogovej problematiky, prevencie kriminality, činnosti PZ, povinnej výbavy bicykla, streľba zo vzduchovky a hod granátom na cieľ).

V rámci projektu sa dňa 24. 5. 2012 v priestoroch dopravného ihriska v Brezne uskutočnilo okresné kolo súťaže, pričom sa súťažilo v dvoch kategóriách starších a mladších žiakov za účasti 10 družstiev (40 žiakov) zo šiestich základných škôl.

V kategórii mladších žiakov (3.–4.ročník) sa umiestnili na:
1. mieste žiaci ZŠ Heľpa
2. mieste žiaci ZŠ Čierny Balog
3. mieste žiaci ZŠ Brezno, Pionierska č. 2 Brezno

V kategórií starších žiakov (6. -7. ročník) sa umiestnili na:
1. mieste žiaci ZŠ Pohronská Polhora
2. mieste žiaci ZŠ Brezno, Pionierska č. 4 Brezno
3. miesto žiaci ZŠ Heľpa

Víťazi si odniesli domov pekné vecné ceny a diplomy.  Víťazné družstvá z oboch kategórií postúpili do krajského kola súťaže, ktoré sa uskutoční v Banskej Bystrici v mesiaci jún.

Súťaž bola organizovaná Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Brezne za spolupráce Centra voľného času v Brezne.

Autor: kpt. Ing. Václav Riapoš, ORPZ BR