retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Sobota, 24. novembra 2012 • 15:51.30 • informujeme

1650x

Brezno zmobilizovalo všetky mestské organizácie na pomoc počas štrajku učiteľov

Brezno, 23. 11. 2012

Ani Brezno sa nevyhlo štrajku pracovníkov škôl a školských zariadení. Samospráva zareagovala na vzniknutú situáciu okamžitým opatrením. V čase štrajku zriaďuje kontaktné body, v rámci ktorých bude zabezpečovaná nevyhnutná starostlivosť o deti a žiakov počas dopoludňajších hodín.

Mesto Brezno v čase štrajku škôl a školských zariadení zriaďuje kontaktné body, v rámci ktorých bude počas štrajku zabezpečovaná nevyhnutná starostlivosť o deti a žiakov počas dopoludňajších hodín.

Kontaktné body sú miesta, prvého kontaktu, kam môžu rodičia priviesť svoje dieťa v čase od 7.30h do 8.00 h. Odtiaľ budú v sprievode zodpovedných pracovníkov presunutí do centier, určených na voľnočasové aktivity.

Kontaktné body:
Sídlisko Mazorníkovo: Mestská knižnica 9. mája
Mesto:Mestský úrad Brezno – obradná sieň
Doba prevádzky: od 26. novembra 2012
V čase: 7.30 h – 12.00 h

Miesta, kde budú môcť deti tráviť dopoludnia počas štrajku sú:
Sídlisko Mazorníkovo: Mestská knižnica 9. mája 52
V meste:
Centrum voľného času
Základná umelecká škola – len pre žiakov ZUŠ (požiadavka školy, aby si žiaci priniesli hudobné nástroje) bude vo forme upraveného vyučovania.
Mestské kultúrne stredisko – premietanie, kvízy...
Mestský športový klub – v ponuke bude plaváreň, Aréna, polyfunkčné ihrisko
Komunitné centrum Zadné Halny
Denné centrum Prameň s Mestskou knižnicou

V daných miestach budú zabezpečené rôzne aktivity podľa možností pod dozorom zamestnancov Mestského úradu, príspevkových organizácií, ZUŠ, CVČ a dôchodcov v spolupráci s Červeným krížom v Brezne a Mestskej polície.
Po ukončení činností, deti budú opäť sústredené v kontaktných bodoch, odtiaľ si ich budú môcť rodičia vyzdvihnúť. Povinnosťou rodiča je dieťa vyzdvihnúť v príslušný deň najneskôr do 13-tej hodiny.

Počas štrajku je potrebné vybaviť dieťa suchou stravou a pitím na celé dopoludnie, s preukazom poistenca, plavky resp. korčule podľa výberu dieťaťa, resp. rodiča. V prípade záujmu rodičov detí o teplé stravovanie (obed) je toto potrebné nahlásiť 26.11.2012 v jedálni príslušnej školy, ktorú dieťa navštevuje.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte: PhDr. Ing. Ivanu Kružliakovú, PhD., prednostku MsÚ na t.č. 048/6306221, 0911 996 018

Autor: Mgr. Alena Šperková, asistentka primátora