retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Sobota, 24. novembra 2012 • 15:49.13 • informujeme

1633x

Štrajk učiteľov v Brezne bez umeleckej školy a centra voľného času

Brezno, 23. 11. 2012

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezno sú tri základné školy s materskými školami, Základná umelecká škola a Centrum voľného času. Do avizovaného štrajku učiteľov sa nezapojí Centrum voľného času ani Základná umelecká škola a ich prevádzky budú poskytnuté deťom ako náhrada za vyučovanie.

V troch základných školách s materskými školami bude štrajkovať 173 z celkových 255 zamestnancov. Z toho 160 pedagogických a 13 nepedagogických. Konkrétne po prevádzkach sú počty štrajkujúcich takéto: v 3 ZŠ 103 ľudí, 3 MŠ 52, 3 ŠKD 16 a z troch jedální bude v štrajkovej pohotovosti len jedna s 2 zamestnancami. Podľa doterajších informácií budú všetky zariadenia, okrem Materskej školy pri ZŠ Karola Rapoša, štrajkovať neobmedzene. Spomínaná materská škola bude zavretá len v pondelok, 26. novembra od 7.00-17.00 hod.

Riaditelia škôl vedenie mesta ubezpečili, že rodičia detí boli dostatočne a včas informovaní o priebehu štrajku. Mesto Brezno bude počas štrajku poskytovať informácie pre rodičov o dianí v školách a pokračovaní resp. ukončení štrajku denne od 7.30 do 15.00 hod. na telefónnom čísle 048/6306221.

Autor: Mgr. Alena Šperková, asistentka primátora