zlata nitka
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Štvrtok, 18. apríla 2013 • 11:46.02 • informujeme

1804x

Mesto Brezno zriaďuje eGOV - novú službu pre občanov

Brezno, 15.apríla 2013, Tlačová správa

Od začiatku mája budú môcť občania Brezna využívať novú elektronickú informačnú službu. Popri jednoduchom prístupe k informáciám získajú takto výhodu úradnej komunikácie prostredníctvom internetu.

Metropola Horehronia má záujem zaradiť sa medzi moderné samosprávy a tak umožniť on-line komunikáciu svojim občanom s mestským úradom. V praxi to znamená, že bežný občan, využívajúci moderné technológie, nemusí strácať čas návštevami úradu za účelom získania informácií, ale prostredníctvom počítača, či mobilu získa potrebné údaje hneď a bezplatne.

Cieľom služby eGOV je otvorená, efektívna a transparentná komunikácia samosprávy so svojimi občanmi, ktorí takto môžu pristupovať kdekoľvekkedykoľvek k verejne dostupným údajom z informačného systému ako sú napríklad administratívne členenie mesta, demografia, informácie o mieste a čase konania volieb, povinne zverejňované dokumenty v súlade so zákonom NRSR č. 211/ 2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciám, rozpočet mesta a podobne.

Popri spomínaných voľne dostupných informáciách, zaradených vo „verejnej zóne“ budú môcť občania s trvalým pobytom v meste Brezno nahliadať do údajov, spájajúcich sa s ich konkrétnou osobou a to oddelení „privátna zóna“. Do „privátnej zóny“ má právo vstupu každý občan s trvalým pobytom v meste Brezno, ktorý prostredníctvom prihlášky požiada o zriadenie konta.

Po doručení žiadosti do klientskeho centra Mestského úradu v Brezne bude žiadateľovi spravidla do troch pracovných dní vygenerované a zaslané prístupové meno a heslo. Po vstupe do privátnej zóny si už občan môže v súkromí overiť údaje, ktoré priamo súvisia s jeho osobou, či sú to priamo jeho osobné údaje, rovnako písomnosti, žiadosti a iné dokumenty, ktoré občan vo vzťahu k mestu kedykoľvek vybavoval. Tieto nájdu v sekciách „Základné údaje, Domy a byty, Stavebné činnosti, Dane a poplatky, Udalosti a priestupky, Písomnosti, Ekonomika, Sociálne veci Zmluvy“.

Portál eGOV bude spustený 2. mája 2013 a nájdete ho na http://egov.brezno.sk.

Ako postupovať v prípade záujmu o využívanie služieb portálu eGOV – privátna zóna*

1. Občan si z webového sídla stiahne tlačivo „Prihláška na pridelenie autentizačných údajov pre prihlásenie sa do privátnej zóny portálu eGOV mesta Brezno.“

2. Občan si takto stiahnutú prihlášku doma vytlačí, vyplní a osobne donesie na podateľňu MsÚ Brezno. Predtlače týchto prihlášok sa nachádzajú aj na podateľni a  občan si môže túto prihlášku vyplniť osobne aj v priestoroch klientskeho centra MsÚ Brezno.

3. Občania s vyplnenými a vytlačenými prihláškami doma, alebo vypísanými priamo v priestoroch klientskeho centra mestského úradu v Brezne takto vyplnené prihlášky odovzdajú na podateľňu, kde pracovníčky prostredníctvom občianskeho preukazu overia totožnosť a oprávnenosť žiadateľa (občana) pre využívanie tejto služby. Bez overenia totožnosti nie je možné túto službu využívať.

4. Následne MsÚ Brezno spravidla do troch dní, prípadne na počkanie vygeneruje žiadateľovi prihlasovacie údaje do privátnej zóny portálu eGOV mesta Brezno.

5. Po pridelení prihlasovacieho mena a prístupového hesla do privátnej zóny portála eGOV mesta Brezno, príde žiadateľovi aicky na ním uvedenú e-mailovú adresu notifikačný e-mail. Prihlásenie sa do privátnej zóny portálu eGOV bude však možné najskôr do 15 min. od času odoslania notifikačného e-mailu, pokiaľ neprebehnú synchronizačné procesy produkčných serverov MsÚ Brezno.

6. MsÚ Brezno následne žiadateľovi doručí poštou „Protokol o pridelení autentizačných údajov pre prihlásenie sa do privátnej zóny portálu eGOV mesta Brezno“ ktorý bude obsahovať prihlasovacie meno a heslo žiadateľa a „Sprievodný list“, ktorý bude obsahovať stručný prehľad o tom, aké informácie sa na portáli eGOV sprístupňujú, akým spôsobom sa do portála prihlásiť a ako postupovať pri potrebe zmeniť autentizačné údaje. Pokiaľ budú autentizačné údaje žiadateľovi vygenerované na počkanie, protokol a sprievodný list si aicky prevezme na mieste.

* platí len pre fyzické osoby s trvalým pobytom na území mesta Brezno

Pre lepšiu orientáciu v novo zriaďovanej službe budú na stránke mesta Brezno čoskoro uverejnené videá s presným návodom, ako s portálom eGOV pracovať.

Za projekt zodpovedá prednostka MsÚ Brezno PhDr. Ivana Kružliaková, PhD. Pre viac informácií kontaktujte priamo pracovníkov IT oddelenia na peter.knosko@brezno.skpeter.banik@brezno.sk