retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Utorok, 13. augusta 2013 • 10:21.18 • informujeme

2895x

Čiernohronská železnica začína s rekonštrukciou trate

Lesníckym skanzenom k budúcej Európskej lesníckej škole

Čiernohronská železnica v Čiernom Balogu získala v ostatnom čase už druhý významný grant z programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 financovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja. Z prvého projektu, realizovaného v rokoch 2011 – 2012, sme obnovili 4 km zrušeného úseku trate dedinou Čierny Balog – Dobroč, ktorý okrem ďalšieho rozvoja turistického ruchu prispeje v budúcnosti i k skvalitneniu verejnej dopravnej obslužnosti v obci. Druhý projekt nám pomôže obnoviť a zrekonštruovať existujúci úsek trate do Vydrovskej doliny – do samého srdca Lesníckeho skanzenu a umožní tzv. obiehanie súprav lokomotívami.

Trať vo Vydrovskej doline bola v roku 1982 spolu s celou zachránenou časťou ČHŽ zapísaná do Ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok SR, ako jediná zachovaná odbočka pôvodnej lesnej železnice. Svojim typickým trasovaním medzi postupne vznikajúcou zástavbou osady Vydrovo a pokračovaním do čarokrásnej prírody Vydrovskej doliny predstavuje na Slovensku v podstate jedinú pamiatku na kedysi tak bežnú tvár krajiny vo väčšine dolín Karpát. Práve tu vznikol v roku 1983 i prvý Tábor dobrovoľníkov na záchranu a obnovu Čiernohronskej železnice a rovnako tu vznikol a je Lesmi Slovenskej republiky, š.p. neustále budovaný a vylepšovaný dnes už svetoznámy Lesnícky skanzen.

Obnova značne poničeného spodného úseku trate bola vykonaná svojpomocne dobrovoľníkmi Stromu života v rokoch 1988 – 1992, v roku 1998 sa podarilo Lesom Slovenskej republiky dokončiť i obnovu spevnenej lesnej cesty. Ale až po otvorení Lesníckeho skanzenu v roku 2002 získala trať na význame – v súčasnosti patria tieto 2 km k najzaťaženejším úsekom zachovaných tratí ČHŽ. (Celkovo má dnes ČHŽ 20 km – maximálnu dĺžku všetkých tratí 132 km dosiahla v 20-tych rokoch 20. storočia). Bolo preto už veľmi potrebné trať opraviť a zrekonštruovať, nakoľko narastajúcej premávke ani bezpečnosti prevádzky sunutými vlakmi už nevyhovovala.

Prvá etapa projektu predstavovala vykonanie ťažkej strednej opravy už prevádzkovaného úseku Čierny Balog – zastávka Vydrovo – skanzen (2 km). Druhá etapa, ktorá sa práve začína potom zabezpečí dokončenie generálnej opravy a obnovy ďalších 2 km trate, vedúcej priamo srdcom Lesníckeho skanzenu do odbočky Vydrovo – Korytárske, s pokračovaním až do koncovej stanice Vydrovo – Obrubovanská, kde zachovaná a štátom chránená časť trate končí.

A práve tu, v prekrásnom prostredí Veporských vrchov by mala niekedy vyrásť Európska lesná škola, ako prirodzený koniec a zmysel zachovanej a prevádzkovanej Čiernohronskej železnice. Envirocentrum, alebo ak chcete Ekocentrum, zamerané predovšetkým na výchovu a vzťah detí a mládeže k prírode s dokonale vybudovanou učebňou – Lesníckym skanzenom, tak ako je to dnes už bežné vo všetkých okolitých štátoch Európy.

A aby sa tak niekedy skutočne stalo (základný kameň Eúropskej lesnej školy bol položený v Lesníckom skanzene už v roku 2008), rozhodla sa túto myšlienku podporiť i skupina poslancov NR SR z iniciatívy jedného zo zakladateľov Lesníckeho skanzenu Ing. Jána Mičovského, ktorí prídu vo štvrtok 15.8.2013 v rámci svojho programu pomôcť – ako dobrovoľní brigádnici položia symbolicky prvé koľajové pole v obnovovanom úseku.

Príďte pomôcť aj vy – každá pracovitá ruka je vítaná !