retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Štvrtok, 05. septembra 2013 • 16:50.06 • informujeme

1426x

Prváci v Brezne aj s alternatívnymi čítankami od primátora

Brezno, 03. septembra 2013

Druhého septembra prekročilo prahy troch základných škôl v Brezne takmer dvesto prvákov. Na pamiatku prvého dňa v škole prváčikovia dostali knihy od primátora mesta a žiacke knižky od Mestského úradu v Brezne.

V Brezne pribudlo do školských lavíc 196 prvákov, ktorí boli riadne zapísaní do prvého ročníka. Čerství školáci si popri nových dojmoch odniesli z prvého dňa v škole aj žiacke knižky darované od mestského úradu a knižku od primátora mesta.

Žiacke knižky dostávajú prváci už niekoľko rokov, ale ako to už býva, tieto sa zvyknú časom stratiť a preto sa primátor rozhodol venovať deťom niečo navyše, knihu s venovaním. Prečo práve knihu? „Chcel som tým podporiť a zvýšiť záujem o čítanie najmä u mladej generácie. Knihu, či chceme alebo nie, nenahradí hovorené slovo, ani internet či televízia“, odôvodňuje svoje rozhodnutie Jaroslav Demian.

„Navyše, kniha ´Medveďku, daj labku´ bola Ministerstvom školstva schválená ako alternatívna čítanka pre 1. triedy základných škôl a keďže ich dostanú aj panie učiteľky, verím, že ako doplnková učebná pomôcka splní svoj účel,“ dodáva primátor.

Najviac prvákov bude na Základnej škole Pionierska 2, kde v počte 110 naplnili päť tried. Na Základnej škole Karola Rapoša pribudnú dve triedy so 43 prvákmi a na sídlisku Mazorníkovo rovnako 43 žiakov v dvoch triedach.

Obidve základné školy v meste otvoria aj po jednej triede takzvaného „nultého ročníka“, kde zaradili 12 a 13 detí, ktoré nesplnili kritériá na vstup do prvého ročníka, zároveň už ale nepatria do materskej školy. Tu sa pripravia na vstup do prvých ročníkov v nasledujúcom školskom roku.

Autor: Alena Šperková