retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Pondelok, 09. decembra 2013 • 10:24.54 • informujeme

1219x

Zavedenie kamerového systému v obci Podbrezová

V mesiaci október 2013 bol v obci  Podbrezová na budove Materskej školy na Kolkárni, na Sládkovičovej ulici zabudovaný kamerový systém. Obec v roku 2012 vypracovala projekt na základe  "Výzvy Rady vlády pre prevenciu kriminality" prostredníctvom Obvodného úradu v Banskej Bystrici s cieľom zvýšiť prevenciu kriminality v našej obci. Projekt bol zameraný na nákup kamerového systému, ktorý monitoruje budovy obecného úradu, križovatku pred budovou obecného úradu na Sládkovičovej ulici, priestranstvo pri budove Materskej školy na Kolkárni – zdravotné stredisko, areál MŠ, priestory pred pohostinstvom a pred prevádzkami podnikateľských subjektov.

Uvedený projekt bol schválený a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom Obvodného úradu Banská Bystrica – z programu 06V – ochrana verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku poskytlo obci Podbrezová finančné prostriedky v celkovej výške 3.900,00 €.

Obec aj v roku 2013 podala žiadosť na základe uvedenej výzvy  s cieľom zabezpečenia prevencie kriminality aj v zostávajúcich častiach obce ako sú domy smútku, areál školského dvora ZŠ na Štiavničke, multifunkčné ihrisko na Štiavničke, novovybudované odstavné plochy na Štiavničke, areál za budovou Alhambra na Štiavničke, areál KSC Klások v Podbrezovej a križovatka pri hlavnej ceste I/66 – odbočka na Lopej.

Autor:  ls

foto: ilustračné