retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Utorok, 17. decembra 2013 • 14:14.38 • informujeme

1399x

Preventívne aktivity zamerané na elimináciu podvodov a krádeží

Trestná činnosť páchaná na osobách vyššieho veku sa v posledných rokoch stáva fenoménom so zvyšujúcim sa prvkom organizovanosti a brutality páchateľov, pri ktorej páchatelia úmyselne uvádzajú seniorov do omylu, alebo využívajú ich omyl a na škodu seniorov sa obohacujú, alebo si prisvojujú ich veci, v niektorých prípadoch aj celoživotné úspory.

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici venuje preventívnym aktivitám zameraným na elimináciu podvodov a krádeží pozornosť priebežne počas celého roka. Počas tohto „predvianočného“ týždňa sa budú uvedené preventívne aktivity realizovať vo zvýšenej miere.

Dňa 18. decembra 2013 bude v celom Banskobystrickom kraji prebiehať preventívna kampaň, a to:

  • v Banskej Bystrici sa budú aktivity realizovať v pastoračnom centre farnosti sv. Michala Archanjela – farnosť Fončorda, Banská Bystrica a pred obchodnými domami Kaufland a Hypermarket Tesco,

  • Brezne preventista zavíta do klubu dôchodcov Centrum Prameň a do domova dôchodcov Luna v Brezne; preventívne aktivity sa budú realizovať aj pred nákupným strediskom Tesco, prípadne Kaufland,

  • v Lučenci budú uskutočnené besedy v domovoch dôchodcov na Rúbanisku a na Tuhárskom námestí,

  • v Tornali zavítajú policajti do zariadenia domova dôchodcov a domova sociálnych služieb a v meste Revúca bude preventívna kampaň prebiehať aj v nákupných strediskách a obchodných centrách,

  • v Rimavskej Sobote bude akcia prebiehať pred obchodnými domami Tesco, Billa, Kaufland a Hypernova,

  • v Domove sociálnych služieb vo Veľkom Krtíši bude uskutočnená beseda preventistky so seniormi,

  • vo Zvolene bude akcia prebiehať na Námestí SNP, v nákupnom centre Európa a pred obchodným domom Tesco Extra; v spolupráci s Mestskou políciou Zvolen,

  • v priestoroch Mestského úradu v Žarnovici bude prebiehať stretnutie prevenstistky so seniormi; aktivita sa bude realizovať v spolupráci s Mestskou políciou Žarnovica.

 Počas preventívnej kampane sa budú seniorom rozdávať informačné letáky obsahujúce upozornenia, ako i brožúry „Rady seniorom“. Informácie boli zaslané aj na obecné úrady za účelom informovania občanov vyhlásením v rozhlase a ich zverejnením na informačných tabuliach. Informácie budú medzi občanov distribuované aj počas zvýšeného výkonu služby prostredníctvom hliadok jednotlivých obvodných oddelení v kraji. Nakoľko ide o obdobie predvianočné, budú policajti vyzývať všetkých občanov k ostražitosti v súvislosti so zvýšeným počtom trestných činov krádeží, najmä vreckových krádeží.

Zdroj: KRPZ BB