retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Štvrtok, 23. januára 2014 • 10:51.19 • informujeme

1692x

Čierny Balog plánuje odkúpiť budovu materskej školy

Čierny Balog sa chystá pokračovať v zlepšovaní služieb pre obyvateľov. Jednou z najväčších plánovaných investícii tohto roku je odkúpenie a rekonštrukcia budovy Materskej školy Čierny Balog.

Rozľahlá obec s viac ako 5000 obyvateľmi je zriaďovateľom troch materských škôl umiestnených v rôznych miestnych častiach obce. Umožňuje to pokrývať potreby občanov jednotlivých miestnych častí. Záujem o predškolské vzdelávanie v obci je však väčší než sú súčasné kapacity materských škôl. „V tohtoročnom rozpočte máme naplánovaných niekoľko investícií. Asi tou najväčšou je rozšírenie a rekonštrukcia Materskej školy Čierny Balog, ktorá sa nachádza v centre obce. Potrebné je nielen rozšírenie kapacít materskej školy doplnením kontajnerovej stavby, ale aj výmena okien, rozvodov a zateplenie. Prioritou obce je však odkúpenie budovy od Lesov SR,“ uviedol František Budovec, starosta obce Čierny Balog. Obec v rozpočte vyčlenila na odkúpenie budovy 200 000 eur. Momentálne obec rokuje s majiteľom budovy materskej školy. Vzhľadom na to, že ide o majetok štátu, proces odkúpenia je administratívne i časovo náročný.

Rok 2014 sa v Čiernom Balogu ponesie v znamení rekonštrukcií a zlepšovania poskytovania služieb pre obyvateľov. Okrem rekonštrukcie materskej školy, obec plánuje i zavedenie preventívneho protipovodňového opatrenia. Taktiež chce využiť každú možnosť pre vytvorenie pracovných miest.

Autor: TAMO
FOTO: TAMO