retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Štvrtok, 27. marca 2014 • 13:42.05 • informujeme

2780x

Čistenie Bacúšskeho potoka - poďakovanie

Bacúšsky potok patrí nám všetkým a nemôže nám byť ľahostajné, v akom stave sa nachádza.“ Túto vetu pochopili mladí dobrovoľní hasiči obce Bacúch a niekoľko občanov, ktorí reagovali na výzvu Martina Duraja cez sociálnu sieť. Spoločne s Jánom Turošíkom dňa 22.03.2014 zorganizovali prvú brigádu čistenia Bacúškeho potoka a jeho brehov od odpadov, ktoré sa nahromadili vďaka neporiadnym a nezodpovedným občanom Bacúcha. Asi na 600 metrovom úseku bolo vyzbieraných cca 40 vriec odpadu, plus veľké kusy - koberce, pneumatiky, dosky, ktoré sa do vriec nezmestili.

Týmto chceli upozorniť obyvateľov, aby si uvedomili, že odpad má svoje miesto v nádobách, kontajneroch na to určených. Vyčistením časti potoka prispeli k ochrane vodných tokov, ale aj k skrášleniu obce.

Na záver brigády pri chutnom guľáši predniesol poďakovanie aj riaditeľ Štátnej ochrany prírody Ing. Milan Boroš. Spoločne sa dohodli, že táto brigáda nebola posledná a budú ďalej pokračovať v čistení.

Poďakovanie patrí dobrovoľným hasičom z Bacúcha, zúčastneným občanom a aj sponzorom ktorí materiálne prispeli k plánovanej akcii čistenia potoka – pán Peter Bučko, PaedDr. Ján Sihelský, lesy Beňuš a firma REA-S.

Viac info nájdete na Čistenie Bacúšskeho potoka

Autor: Martin Duraj