retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Piatok, 11. apríla 2014 • 08:30.27 • informujeme

2303x

Aktuálne voľné pracovné miesta

Aktuálny prehľad voľných pracovných miest v okrese Brezno so stavom k 11.04.2014.

Pri oslovení zamestnávateľa s cieľom získania ponuky pracovného miesta, je potrebné, aby každý z Vás mal životopis, ktorý podá o Vás základné informácie zamestnávateľovi!

Autoelektrikár – vyučený v odbore, prax 3 roky, vodičs. oprávnenie sk. B, AUTO TRADE, s.r.o. Brezno, kontakt p. Dunajský, č.t. 048/6700043, e-mail: dunajsky@autotrade.sk;

Čašník – vyučený, resp. bez vyučenia v odbore s hygienickým minimom, vodičské oprávnenie sk. B, ubytovanie - výhodou, Ing. Helena Melková – Hotel Heľpa, e-mail: helena.melkova@gmail.com, č.t. 0905310766;

Čašník – SOV, vhodné pre absolventa, prax 1 rok, anglický jazyk, PC: Open Office – v obidvoch prípadoch elementárna úroveň, Polianka, s.r.o. Horná Lehota, zamestnávateľ ponúka ubytovanie zdarma, kontakt Ing. Chudá 0905728004, e-mail: polianka@polianka.sk;

Drevársky robotník – vyučený, resp. SOV v odbore stolár výhodou, prax min. 1 rok,
majster výroby – ÚSOV až po II. st. VŠ, prax 2 roky, organizovanie a plánovanie práce,
priemyselný elektrikár – SOV, až po vyššie odborné vzdelanie, Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrotechnickom podľa vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. § 15 ods. 1, odborná spôsobilosť podľa § 21 äa vyššie)zákona č. 508/2009 Z.z., prax vo výrobnom podniku nutná, znalosť Siemens STEP 7 výhodou,
technik, technický inžinier – ÚSOV, resp. II. stupeň VŠ, prax 4 roky, vodičské oprávnenie sk. B, myWood Polomka Timber, s.r.o., Ing. Maťušová, č.t. 048/6714001, e-mail: i.matusova@polomka-timber.com;

Inštruktor autoškoly – min. stredoškolské vzdelanie, vodičs. sk. B, inštruktorské oprávnenie, minimálne 3 roky praxe vo vedení vozidla, podľa Zák. č. 93/2005 § 8, ods.2, písm b – vek minimálne 25 rokov, Michal Stebila - S.A.Š AUTOŠKOLA, Banská Bystrica, výkon zamestnania Brezno, životopisy zasielajte na e-mail: brezno@autoskola-stebila.sk, č.t. 048/611 1616;

Kaderník – SOV v odbore, resp. rekvalifikácia, vhodné pre absolventa, Alltrading, s.r.o. Lazisko, výkon zamestnania Brezno, kontakt p. Voďa, č.t. 0907978558, e-mail: alltradingsro@gmail.com;

Kuchár – vyučený, SOV, prax v odbore min. 6 mesiacov, § 50 Z.z. č. 5/2004 zákona o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, Hotel Ďumbier, s.r.o. Brezno, p. Čunderlík, č.t. 0911922944, officce@hoteldumbier.sk;

Kuchár – cukrár – vyučený, resp. ÚSOV, bežné voľné pracovné miesto, Hotel Partizán, s.r.o., kontakt p. Nosko č.t. 048/6308505, e-mail: manazer@partizan.sk;

Kuchár – vyučený, resp. aj bez vyučenia s 5 ročnou praxou,
čašník – vyučený, resp. prax, výhody ubytovanie, wellness, PC: Word, Excel – pokročilá úroveň, AJ – elementárna úroveň, Hotely a penzióny, a.s., Bratislava, výkon zamestnania Bystrá, e-mail: prevadzka@hotelybystra.sk, kontakt p. Martin Molnár, č.t. 0917960332;

Kurič – údržbár – ZŠ, resp. SOV – zabezpečenie drobných opráv v objekte – manuálne zručný, kotolňa na tuhé palivo, prax výhodou, mzda 352 – 500 €,
chyžná – ZŠ, mzda 352 – 400 €,
čašník – SOV, maďarský jazyk výhodou, 352 – 400 €,
kuchár – SOV, prax 2 roky, v prípade nevyučenia v odbore prax 5 rokov + hygienické minimum, mzda 500 – 700 €, § 50 Z.z. č. 5/2004 zákona o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, Avantago, spol. s r.o. Banská Bystrica, výkon zamestnania Bystrá – Chata Limba, p. Polónyová, č. t. 0915810695, e-mail: avantago@centrum.sk;

Lekár – internista,
gynekológ - pôrodník v obidvoch prípadoch vzdelanie VŠ. II.stupňa,
sestra – práca pri lôžku v trojzmennej prevádzke, ÚSOV, VŠ I. st. a VŠ II. stupňa,
zdravotnícky laborant - biochémia vhodné pre absolventa, ÚSOV- v odbore zdravotnícky laborant,
vedúci personálneho a mzdového oddelenia - VŠ II. st. v skupine odborov Ekonomické vedy, prax 2 roky, PC: Word, Excel, Outlook, Internet – vysoká úroveň, Nemocnica s poliklinikou n.o., Ing. Dvorská, č.t. 048/2820489, personalne@nspbr.sk;

Majster odbornej výchovy – ÚSOV v odbore elektrotechnika - silnoprúd, prax 3 roky PC: Word, Excel, Power point, Internet – elementárny stupeň znalosti, Súkromná stredná odborná škola – hutnícka ŽP, e-mail: zakalicky@ssosh.sk, č.t. 0903794705;

Obchodný riaditeľ – ÚSOV, VŠ I. resp. II. stupňa – obchod, strojárstvo, technika, AJ – aktívne, PC: Word, EXCEL, Outlook, PowerPoint, hospodárska korešpondencia – pokročilý, vodičs. oprávnenie sk. B – aktívne, DIAGO SF s.r.o., Železničná 7, 97701 Brezno, resp. e-mail: sekretariat@diago.sk, kontakt p. Jendrálová, č. t. 0903280578;

Pomocný kuchár – vyučený, prax 3 roky – znalosť varenia, Fantázia Brezno, s.r.o., miesto výkonu Hotel Rohozná, p. Šutaríková, č.t. 048/6111184, e-mail: hotel@hotelrohozna.sk;

Pomocný pracovník v ubytovacom zariadení – ÚSO, V.P. sk. B, manuálna zručnosť, prax nie je podmienkou, NP XXI § 54 Z.z. č. 5/2004 zákona o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, miesto výkonu – Dom Horskej služby Tále, kontakt: p. Zábojník, č.t. 0910930919;

Pracovník v eshope s dámskou módou – ÚSOV (s maturitou), NP XXI § 54 Z.z. č. 5/2004 Zákona o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, PC: Word, Excel, Power point – stupeň znalosti pokročilý, znalosť fotografovania a grafických programov Adobe Photoshop, Ilustrator, Corel Draw – výhodou, AJ – stupeň – pokročilý, Marcel Ľupták – LUMAR, kontakt p. Pružincová, č. t. 0910454709, e-mail: info@fashionqueen.sk;

Predavač textilnej galantérie – SOV, prax v obchode tok, ovládanie práce na elektronickej registračnej pokladni, výhodou vzťah k ručným prácam, resp. krajčírka s praxou pri pokladni, žiadosť + životopis zasielajte e-mailom do 4.4.2014, Ing. Roman Linder LINTEX, Lazany, miesto výkonu ČSA, Brezno, č.t. 0905439185, e-mail: sobota@galterra.sk;

Projektový manažér – VŠ II. stupňa v odbore strojárstvo, vodičs. oprávnenie sk. B, PC: Word, Excel, Outlook – elementárna úroveň, nemecký jazyk - pokročilá úroveň B1 a B2, anglický jazyk – vysoká úroveň: C1 a C2,
majster (supervízor) v strojárskej výrobe – ÚSOV, VŠ II. stupňa v odbore strojárstvo, vodičs. opráv. sk. B, PC: Excel- elementárna úroveň, AJ, resp. NJ – min. jeden svetový jazyk,
strojársky špecialista zvárania – ÚSOV – strojárstvo, PC: Word, Excel, AutoCAD –elementárna úroveň, odborná prax v profesii zvárač je výhodou,
sústružník – stredné odborné vzdelanie – strojárstvo, prax 3 roky,
horizontkár CNC 130 – úplné stredné odborné vzdelanie – programovanie HEIDENHAIN 530i,
rovnač plameňom - stredné odborné vzdelanie – strojárstvo, prax 3 roky – ručné rovnanie,
strojný zámočník – SOV (bez maturity), základný kurz zvárania CO2 – ZM1, resp. DG2, DG5, skladanie oceľovej konštrukcie podľa výkresovej dokumentácie,
zvárač – stredné odborné vzdelanie – strojárstvo, prax 3 roky zváranie oceľovej konštrukcie, certifikát podľa normy EN – 287 pre metódu 135, K-SUPRA, s.r.o., p. Schőnová, č.t. 0918697256, e-mail: ksupra@stonline.sk;

Riaditeľ pobočky – ÚSOV, I. a II. stupeň VŠ, prax v oblasti bankovníctvo, finančníctvo 2 roky, PC: Word, Excel, Outlook, PowerPoint – pokročilý, vodičský preukaz sk. B, Prima banka Slovensko, a.s. Žilina, miesto výkonu Brezno, kontakt 041/5111124, e-mail: hr@primabanka.sk;

Správca budovy + údržbár – úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou, PC – Word, Excel, Outlook – pokročilá úroveň, kuričský preukaz – nízkotlaková kotolňa, Vyhl. 718/2002 § 21 – výhodou, cieľavedomosť a zodpovednosť,
upratovačka – ZŠ, OP Centrum BR s.r.o. Prievidza, výkon zamestnania ČSA Brezno, kontakt p. Kmeť č.t. 0918645160, e-mail: jan.kmet@opcentrum.sk;

Úseková sestra – ÚSOV, VŠ I. stupňa – zdravotnícke odbory vzdelávania, PC: Word, Excel, Internet – pokročilá, Domov sociálnych služieb Drábsko, Mgr. Sviteková 048/6180000, e-mail: dssdrabsko@centrum.sk;

Údržbár – SOV, resp. úplné stred. odb. vzdel. s maturitou, vyhl. 508/2009 § 21 – údržba drevospracujúcich strojov, ONERTEX, s.r.o. Beňuš – Gašparovo, kontakt Ing. Moniš, č.t. 048/6198423, e-mail: vyroba@onertex.sk;

Zdravotná sestra – ÚSOV, až po II.st. VŠ, pracovné miesto vhodné aj pre sestru so špecializáciou v špecializovanom odbore a ošetrovateľská starostlivosť, ošetrovateľská starostlivosť o deti ŤZP v špecializovanej skupine, Detský domov Valaská, MUDr. Pôbišová, 0905797336, e-mail: pobisova@detskydomovvalaska.sk;

Zdroj: ÚPSVR Brezno

Pozrite si aj -