retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Utorok, 22. apríla 2014 • 07:40.28 • informujeme

1870x

Mesto Brezno plánuje opraviť synagógu

Brezno, 11. apríla 2014

Mesto Brezno sa chce uchádzať o dotáciu na opravu tejto významnej sakrálnej pamiatky. Židovská synagóga zo začiatku 20. storočia je jedinou v celom breznianskom okrese.

Mesto Brezno je vlastníkom židovskej synagógy, ktorá je zapísaná v zozname pamiatkového fondu ako národná kultúrna pamiatka. Základný kameň bol položený v roku 1901 podľa projektu významného banskobystrického staviteľa Aloisa Payerbergera. Nasledujúci rok bola stavba dokončená, aj vysvätená. Do roku 1942 slúžila svojmu náboženskému účelu.

Mesto Brezno aktivitou odboru rozvoja, v spolupráci so zanietenými odborníkmi, s podporou Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici, pripravilo projekt stavebných úprav, s dôrazom na interiér a exteriér.

Záchrana synagógy by viedla k podpore cestovného ruchu a turizmu v meste, aj  regióne. Rovnako by sa zvýšilo jej multifunkčné využitie v spoločenskej oblasti. 

Návrh na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie mesta Brezna projektu: „Stavebné úpravy synagóga Brezno“ poslanci jednohlasne podporili. V prípade úspešnosti projektu, môže mesto Brezno realizovať úpravy už na budúci rok. Jediná sakrálna stavba tohto typu dopĺňa plánovanú postupnú obnovu mestskej veže, ako súčasť revitalizácie objektov pamiatkovej zóny mesta Brezno.

Pamätaj, že sú miesta ktoré majú zvláštne čaro“ práve toto motto myšlienky je pre naše mestom impulzom záchrany národnej kultúrnej pamiatky objektu synagógy.

Autor: Alena Šperková, asistentka primátora