retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Pondelok, 21. júla 2014 • 08:26.29 • informujeme

2751x

Aktuálne voľné pracovné miesta

Aktuálny prehľad voľných pracovných miest v okrese Brezno so stavom k 21.07.2014.

Pri oslovení zamestnávateľa s cieľom získania ponuky pracovného miesta, je potrebné, aby každý z Vás mal životopis, ktorý podá o Vás základné informácie zamestnávateľovi!

Čašník – SOV, prax min. 2 roky, AJ resp. NJ –elementárna úroveň, vhodné aj pre absolventa,
chyžná – ZŠ, resp. vyučený,
údržbár – SOV, prax 2 roky, vo všetkých prípadoch ubytovanie zadarmo, Hotel Biatlon, s.r.o. Osrblie, p. Vlček – 0903201778, e-mail: Osrblie@gmail.com;

Čašník – vyučený, SOV, prax v odbore min. 6 mesiacov, § 54 Z.z. č. 5/2004 zákona o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, Hotel Ďumbier, s.r.o. Brezno, p. Čunderlík, č.t. 0911922944, officce@hoteldumbier.sk;

Čašník – SOV, ÚSOV v odbore kuchár a čašník, AJ – elementárna úroveň, HOTEL PARTIZÁN, s.r.o. Tále, p. Nosko 048/6308505, manazer@partizan.sk;

Drevársky robotník – vyučený, resp. SOV v odbore stolár výhodou, prax min. 1 rok,
priemyselný elektrikár – SOV, až po vyššie odborné vzdelanie, Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrotechnickom podľa vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. § 15 ods. 1, odborná spôsobilosť podľa § 21 äa vyššie)zákona č. 508/2009 Z.z., prax vo výrobnom podniku nutná, znalosť Siemens STEP 7 výhodou, 
technik, technický inžinier – ÚSOV, resp. VŠ I. al. II. stupňa, vodičs. oprávnenie sk. B, myWood Polomka Timber, s.r.o., Ing. Maťušová, č.t. 048/6714001, e-mail: i.matusova@polomka-timber.com;

Farmaceut - VŠ II. st. v odbore farmácia, vhodné pre absolventa,
lekár – internista, lekár gynekológ – pôrodník, vzdelanie VŠ II. stupňa, 
lekár RTG - VŠ II. stupňa všeobecné lekárstvo,
primár – interné oddelenie – VŠ II. stupňa v odbore všeobecné lekárstvo, vnútorné lekárstvo,
primár – záchranná zdravotná služba a centrálny príjem – VŠ II. stupňa urgentná medicína, VŠ II. st. anestéziológia a intenzívna medicína, v obidvoch prípadoch prax 6 a viac rokov, k žiadosti je potrebné pripojiť výpis z registra trestov, kópie dokladov o ukončenom vzdelaní, profesijný životopis,
zdravotnícky laborant - biochémia vhodné pre absolventa, ÚSOV - v odbore zdravotnícky laborant, Nemocnica s poliklinikou n. o., Ing. Dvorská, č.t. 048/2820489, personalne@nspbr.sk;

Kuchár – vyučený, resp. aj bez vyučenia s 5 ročnou praxou,
čašník – vyučený, resp. prax, výhody ubytovanie, wellness, PC: Word, Excel – pokročilá úroveň, AJ – elementárna úroveň, Hotely a penzióny, a.s., Bratislava, výkon zamestnania Bystrá, e-mail: prevadzka@hotelybystra.sk, kontakt p. Martin Molnár, č.t. 0917960332;

Kuchár – vyučený v odbore, prax min. 1 rok, Zdenka Kohutovičová – Reštaurácia Stavbár, č. t. 0904999319, e-mail: restauraciastavbar@brnet.sk;

Kuchár – vyučený, resp. aj bez vyučenia s 2 ročnou praxou a hygienickým minimom, Soňa Trniková - KAVIAREŇ KORUNA, č. t. 0918599223, kaviarenkoruna@gmail.com;

Kuchár – SOV, bez požiadavky na prax, mzda 500 – 900€, AGT, s.r.o. Podbrezová, p. Brveníková, č. t. 0917273031, e-mail: brvenikovaanna@gmail.com;

Kuchár – vyučený, hygienické minimum, Ján Boháč, Mýto pod Ďumbierom, č.t. 0903508332, e-mail: prevadzka@hotel-myto.sk;

Lektor/projektant – ÚSOV, AJ – elementárna úroveň, vodičs. opráv. sk. B, Občianske združenie PRED MLYNOM, Čierny Balog, p. Koštiaľová, e-mail: ObcianskezdruzeniePODMLYNOM@centrum.sk;

Majster OV pre učebný odbor – murár – ÚSOV, PC: Internet - pokročilá úroveň,doplňujúce informácie sú dostupné na webovej stránke školy, Odborné učilište internátne Valaská, Mgr. Hlaváč, č.t. 048/6176924, e-mail: ovalaska@email.cz;

Manažér – ÚSOV, ÚSVV- gymnázium, PC: Word, Excel, Power Point – elementárna úroveň, analytické myslenie, cieľavedomosť, Ivan Kráner, Nováky, výkon zamestnania Brezno,č..t. 0905205708, e-mail: kraner1ster@gmail.com;

Murár - prax 1 rok,
obchodný zástupca - prax 1 rok - vhodné pre občana so zdravotným postihnutím (ZPS),absolventa (A),
pomocný pracovník – vo všetkých prípadoch nižšie stredné odborné vzdelanie, ZPS,
mzdový účtovník – úplné stredné odborné vzdelanie, prax min.rok, Združenie mladých Rómov Banská Bystrica, miesto výkonu Valaská, p. Vozárová, 0905699461,e-mail: vozarova7@gmail.com;

Obsluha čerpacej stanice – § 54 Z.z. č. 5/2004 zákona o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, stredné odborné vzdelanie, vodičs. oprávnenie sk. B, BORAJA, s.r.o. Podbrezová, p. Rudnay, č.t. 0905723211;

Pomocný kuchár – vyučený, resp. SOV, prax 3 roky,
čašník – SOV, prax min. 6 mesiacov, vhodné pre absolventa, životopis + žiadosť zasielajte buď e-mailom, al. poštou, kontakt p. Šutaríková, e-mail: hotel@hotelrohozna.sk;

Pomocný pekár – vyučený, prax aspoň 3 roky, Ondrej Murín Brezno, č.t. 048/6115638, e-mail: oncrejmu@stonline.sk;

Pokladník - Brezno, Pohronská Polhora – ÚSOV, resp. SOV,
skladník – SOV, resp. ÚSOV, vhodné pre absolventa, pre UoZ do 29 rokov, NP XXI/B- podpora vytvárania pracovných miest, CBA Market, s.r.o. Brezno, p. Šrámková, č. t. 612 3857, e-mail: sramkova@cbamarket.sk;

Pracovník SBS – ÚSOV, prax min. 3 mesiace, preukaz odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 473/2005 Z .z. o poskytovaní súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Black PATROL s.r.o. Brezno, p. Borošová, č.t. 0911700808, e-mail: patrol@blackpatrol.eu;

Predajca tonerových a atramentových kaziet – chránené pracovisko – pre osoby so ZP – ÚSOV, vodičs. opráv. B, PC: Word, Excel, Outlook – pokročilá úroveň, TONER servis s.r.o. Banská Bystrica, výkon zamestnania Brezno, p. Búšová , č.t. 4161201, e-mail: office@tonerservis.sk;

Palič - SOV – strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba, PC: PowerPoint – elementárna úroveň,
majster (supervízor) v strojárskej výrobe – ÚSOV, VŠ II. stupňa v odbore strojárstvo, vodičs. opráv. sk. B, PC: Excel- elementárna úroveň, AJ, resp. NJ – min. jeden svetový jazyk,
lakovač – SOV, prax 3 roky, vysokotlaké striekanie,
horizontkár CNC 130 – úplné stredné odborné vzdelanie – programovanie HEIDENHAIN 530i,
rovnač plameňom - stredné odborné vzdelanie – strojárstvo, prax 3 roky – ručné rovnanie,
strojársky špecialista - ÚSOV, VŠ I. resp. II. stupňa v odbore strojárstvo, vodičské opráv. sk. B, anglický, resp. nemecký jazyk – elementárna úroveň, prax 3 roky, certifikát UT – 2, RT – 2,
strojný zámočník – SOV (bez maturity), základný kurz zvárania CO2 – ZM1, resp. DG2, DG5, skladanie oceľovej konštrukcie podľa výkresovej dokumentácie,
zvárač – stredné odborné vzdelanie – strojárstvo, prax 3 roky zváranie oceľovej konštrukcie, certifikát podľa normy EN – 287 pre metódu 135, K-SUPRA, s.r.o., p. Schőnová, č.t. 0918697256, e-mail: ksupra@stonline.sk;

Profesionálny náhradný rodič – ÚSOV, ÚSVV, bez požiadavky na odbornú prax, komplexná starostlivosť o deti vo svojom domácom prostredí, mzda 450 do 550€, Detský domov Valaská, MUDr. Pôbišová, č. t. 0905797336, e-mail: pobisova@detskydomovvalaska.sk;

Rušňovodič – SOV, ÚSOV v skupine odborov strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba, elektrotechnika, doprava, prax 2 roky, Železiarne Podbrezová a.s., JUDr. Kochan, č.t. 6452800, e-mail: kochan@zelpo.sk;

Správca etno-agro-turistického areálu – ÚSOV, ÚSVV, VŠ I. stupňa, vhodné pre absolventa, vodičs. oprávnenie sk. B, PC: Excel, Outlook, Open Office, Internet – pokročilá úroveň, vedenie, organizovanie, plánovanie práce, analyzovanie, riešenie problémov, finančná a ekonomická gramotnosť. Výhodou je záujem o folklór a ľudové tradície. Zamestnávateľ poskytuje osobný automobil, mobil, notebook, príp. aj ubytovanie,
pastier oviec - SOV, ZŚ, prax aspoň 3 roky, LOMSTAV, s.r.o. Drábsko, Ing. Mršťák, č.t. 0915986656, e-mail: technik@borioca.sk;

Školský logopéd – VŠ II. st. v odb. logopédia, resp. uč. Pre mládeý vyžadujúcu osobitú starostlivosť,
špeciálny pedagóg – VŠ II. st. v odb. špeciálna pedagogika, prax 5 rokov,
školský psychológ – VŠ II. st. v odbore psychológia, resp. školská a pracovná psychológia, vhodné pre absolventa,
sociálny pedagóg – VŠ II. st. v odbore pedagogika – sociálna pedagogika, resp. sociálna práca, vhodné pre absolventa, prax aspoň 3 mesiace, ZŠ Polomka, RNDr. Sviteková,č.t. 048/6193123, e-mail: zspolom@pobox.sk;

Technik – ÚSOV, vhodné aj pre absolventa, vodičs. oprávnenie sk. B, KANTECH systems, s.r.o., p. Kán, č.t. 0911810385, job@kantech.sk;

Technik bezpečnostných a kamerových systémov – ÚSOV - elektrotechnika, vhodné aj pre absolventa, mzda od 600 €, vodičs. oprávnenie sk. B, KANTECH systems, s.r.o, Brezno, p. Kán, č.t. 0911810385, e-mail: job@kantech.sk;

Učiteľ hry na klavír - ÚSOV – konzervatórium – hra na klavír, resp. VŠ,PC: Word, Excel, Outlook, PowerPoint – pokročilá úroveň, Spojená škola Pohronská Polhora, PaedDr. Tereňová, č.t. 0903999139, e-mail: sspolhora@gmail.com;

Učiteľ pre primárne vzdelávanie – VŠ II. st., AJ,
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie – VŠ II. st. – anglický jazyk – vysoká úroveň, v obidvoch prípadoch: PC: Word, Excel, Power Point, Internet – pokročilá úroveň, ZŠ s MŠ Lom nad Rimavicou, Ing. Vetráková, č.t. 0911875420, e-mail: p.vetrakova@centrum.sk;

Údržbár/kurič - SOV, tok praxe, vodičs. opráv. sk. B, anglický jazyk resp. nemecký jazyk – elementárna úroveň, Internet – elementárna úroveň, Peter Zábojník, Tále, e-mail: Peter zabojnik@yahoo.com;

Úseková sestra – ÚSOV, VŠ I. stupňa – zdravotnícke odbory vzdelávania, PC: Word, Excel, Internet – pokročilá, Domov sociálnych služieb Drábsko, Mgr. Sviteková 048/6180000, e-mail: dssdrabsko@centrum.sk;

Vodič nákladného auta domiešavač - nižšie stredné odborné vzdelanie, vodičs. oprávnenie sk. C, strojnícky preukaz, SUNIK, s.r.o. Podbrezová, p. Nikel , 0905275220, e-mail: nikel.milan@sunik.sk;

Zdroj: ÚPSVR Brezno

Pozrite si aj -