zlata nitka
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Streda, 30. júla 2014 • 11:28.47 • informujeme

1716x

Výzva pre občanov na spoluprácu pri tvorbe Koncepcie rozvoja kultúry a Koncepcie rozvoja športu

Vážení spoluobčania,

v roku 2013 skončila platnosť programových dokumentov v športovej a kultúrnej oblasti - Koncepcia rozvoja športu mesta Brezno 2008 – 2013 a Koncepcia rozvoja kultúry mesta Brezno 2008 – 2013.

Za uplynulé roky sa nám mnohé podarilo, ale radi by sme v našom meste zaviedli a rozvinuli ďalšie nové formy športových a kultúrnych podujatí a zariadení pre celé spektrum populácie a všetky kategórie obyvateľov a vytvorili tak efektívny a fungujúci systém pre všetkých obyvateľov mesta Brezna.

K tomuto zámeru sa Mestský športový klub Brezno a Mestské kultúrne stredisko Brezno rozhodli požiadať širokú verejnosť, aby vyjadrili svoje názory, potreby, stanoviská a návrhy v oblasti športu a kultúry. Pohľad a názor každého občana je pre nás cenný.

Svoje názory, stanoviská a návrhy môžete posielať do 8.8.2014:

a emailovú adresu : oblasť športu - miroslav.baran.msk@brezno.sk oblasť kultúry - iveta.purgatova.msks@brezno.sk

Na záver nám dovoľte vysloviť nádej, že športová a kultúrna problematika, ktorá sa dotýka každého z nás, vzbudí u Vás záujem. Veríme, že spoločnými silami sa nám podarí dosiahnuť ciele, ktoré budú uspokojovať potreby v tejto oblasti k našej spoločnej spokojnosti.

Peter Lupták - riaditeľ MŠK Brezno, Július Obernauer - riaditeľ MsKS Brezno

Zdroj: www.brezno.sk