retro bar brezno
In-počasie Meteoinfo
stredoslovaci chata pod chopkom tepovanie brezno preprava.info Fúkaná izolácia zlata zalozna

Správy

Pondelok, 04. mája 2015 • 09:06.59 • informujeme

1989x

Mesto Brezno oznamuje záujem obsadiť voľné pracovné miesto riaditeľa Technických služieb Brezno

Mesto Brezno ako zriaďovateľ príspevkových organizácií zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta oznamuje záujem obsadiť voľné pracovné miesto riaditeľa príspevkovej organizácie Technické služby Brezno.

Uchádzač o vyššie uvedenú funkciu musí spĺňať:

- ukončené VŠ II. stupňa zameranie ekonomické, technické alebo stavebné,
- riadiaca prax min. 5 rokov,
- bezúhonnosť,
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- zdravotná spôsobilosť.

Termín podávania žiadostí do 15. mája 2015.

Viac na stránke mesta Brezna