retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Pondelok, 14. septembra 2015 • 12:04.54 • informujeme

1286x

Termíny upratovania – pristavenie veľkoobjemových kontajnerov

Do veľkoobjemových kontajnerov je potrebné umiestniť drobný stavebný a nadrozmerný odpad. Nebezpečné zložky odpadu (elektroodpad, pneumatiky, obaly z farieb ...), je potrebné uložiť vedľa veľkoobjemového kontajnera.

Termíny upratovania – pristavenie veľkoobjemových kontajnerov
P.č. Ulice v oblasti Termín upratovania
1. Školská, Kozmonautov, Sekurisova, Moyzesova, Vránskeho, Cintorínska, Hradby, nám. M.R.Štefánika, Okružná, Padličkovo, SNP, Baštova, Glianska, Tehelňa, Vagnárska, Hlavina Od 21.09.2015 Do 27.09.2015
2. Cesta osloboditeľov, Mliekárenská, M. Benku, Potočná, Mládežnícka, Dolná, Horná, Nová, Vrbová, Krátka, Budovateľská, Poľná, Mostárenská, Lúčna, Rovne Od 28.09.2015 Do 04.10.2015
3. Švermova, Jesenského, Hviezdoslavova, Sládkovičova, Hronská, Jilemnického, Pionierska, Šoltésovej, NDH, Rázusova, Černákova, B. Nemcovej, Laskomerského, Bottova, ČSA, Zadné Hálny, Lesná, Jarmočisko, Predné Hálny, Chalupkova, Stromová, Záhradná Od 05.10.2015 Do 11.10.2015
4. Štúrova, Lichardova, Kukučínova, Židľovo, Brezenská, Pod Hôrkou, Kiepka, Klepuš, Rohozná, Tisovská cesta, Podkoreňová, Kuzmányho, Šrámkova, Čipkovo nábrežie Od 12.10.2015 Do 18.10.2015
  Termíny upratovania DSO, OO a NO v roku 2015 pre bytové domy:  
5. ŠLN, Nálepkova, Fraňa Kráľa (nízke) od 31.08.2015 do 06.09.2015
6. 9. mája, MPČĽ, Mládežnícka, Tisovská, Glianska, Podkoreňová od 07.09.2015 do 13.09.2015
7. ČSA, Malinovského, Krčulova, Sládkovičova, F. Kráľa - vysoké, Fučíková, L - Sáru, Švermova, Clementisova, Černákova, Laskomerského, Hradby, B. Němcovej, Rázusova od 14.09.2015 do 20.09.2015

 

Na požiadanie pristavíme veľkoobjemový kontajner na zelený odpad zo záhrad.

Termín od – do znamená, že v tomto období budú pristavované a sťahované VOK- y, neznamená to, že tam budú cez celé uvedené obdobie!

Viac nájdete na oficiálnej stránke mesta Brezna

Zdroj: www.brezno.sk