retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Nedeľa, 07. júla 2019 • 19:12.03 • informujeme

3560x

Breznianska nemocnica získala v Miláne Diamantové ocenenie

Nemocnica s poliklinikou v Brezne zásluhou neurologického oddelenia získala medzinárodné diamantové ocenenie ESO Angels Awards, ktorú jej udelila Europská organizácia pre liečbu cievnych mozgových príhod hodnotiaca kvalitu, rýchlosť a efektivitu poskytovanej akútnej starostlivosti. Ide o cenu, ktorá sa udeľuje neurologickým oddeleniam, ktoré na základe dlhodobého monitorovania kvality a zadávania údajov do národných a medzinárodných registrov CMP poskytujú špičkovú starostlivosť pri liečbe tohto ochorenia. Na tomto základe potom každý štvrťrok udeľujú nemocniciam zlatý, platinový a diamantový status.

Cievna mozgová príhoda je závažné neurologické ochorenie, pri ktorom dochádza k poškodeniu mozgového tkaniva nedokrvením alebo krvácaním do mozgu. Ochorenie pripúta na lôžko až tretinu pacientov, preto patrí k najviac invalidzujúcim ochoreniam na svete.

Angelsi Iniciatíva je rozšírená po celom svete. V súčasnosti je do nej zapojených zhruba dvetisícpäťsto nemocníc v deväťdesiat šesť zúčastnených krajín. Najväčšie zastúpenie má v Europe, kde je momentálne zapojených približne osemsto nemocníc. Medzi nemocniciami ktoré získali diamantové ocenenie za prvý štvrťrok 2019 boli nemocnice z Argentíny, Bulharska, Chorvátska, Českej republiky, Egypta, Estónska, Maďarska, Iránu, Talianska, Lotyšska, Poľska a Portugalska. V rámci Slovenska je do Angels Iniciatívy zapojených tridsaťštyri nemocníc. Nemocnica v Brezne sa tak v liečbe cievnej mozgovej príhody dostala na úroveň najlepších zariadení na svete..

Neurologické oddelenie a ambulantnú zložku v Nemocnici s poliklinikou v Brezne personálne zabezpečuje primár Ivan Droppa, jeho zástupca Bronislav Zlevský a ďalší siedmi lekári. Vrchnou sestrou oddelenia je Martina Gracová.

Na každoročnej konferencii ESOC (Europen Stroke Organization Conference) ktorá sa konala tento rok v talianskom Milane, toto ocenenie pred viac než 4000 účastníkmi prevzal primár neurologického oddelenia Ivan Droppa. „Nie je to zásluha jednotlivca, ale celého kolektívu, kvôli tomu patrí vyznamenanie všetkým, ktorí sa podieľali na tomto úspechu,“ povedal po prevzatí ocenenia v nemocnici MUDr. Droppa a poďakoval všetkým kolegom za doterajšiu spoluprácu.

V rámci oficiálneho odovzdania v breznianskej  nemocnici diamantové ocenenie od konzultantky Angels Iniciatívy za Slovensko Mgr. Diany Urbáni prevzal MUDr. Droppa za účasti riaditeľa nemocnice Ing. Jaroslava Mačejovského, primátora mesta Brezna Ing. Tomáša Ábela, technického riaditeľa akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezova Milana Srnku a niekoľko zamestnancov nemocnice 13. júna.

Text: Daniel Rakyta
Foto: Juraj Veverka