retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia chopok-chata seven taxi brezno pizzeria u juraja preprava.info tepovanie brezno

Správy

Pondelok, 18. novembra 2019 • 10:19.34 • informujeme

461x

Oslavy - 100 rokov od založenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Brezne

Vážené dámy, Vážení páni,
milí matičiari,

srdečne Vás a Vašich priateľov pozývame na oslavy - 100 rokov od založenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Brezne, ktoré sa uskutočnia dňa 22. 11. 2019 o 16.00 h v sále Mestského domu kultúry, ul. Švermova 7.

Pred sto rokmi sa na Slovensku začali formovať prvé miestne odbory Matice slovenskej. Mali v našich dejinách nezastupiteľné postavenie. Stali sa centrom kultúry a šírenia vzdelanosti, centrom matičného života. Z ich iniciatívy sa zakladali prvé knižnice, čitárne, organizovali besedy, prednášky, hrali divadelné hry, vydávali knihy, časopisy. Nebolo tomu inak ani v meste Brezne. Medzi prvých deväť miestnych odborov, ktoré vznikli v roku 1919, patril aj ten v Brezne. Bol siedmym ohnivkom matičnej reťaze. Stalo sa to 22. novembra 1919.

Dnes možno už málokto vie, že na podnet Miestneho odboru Matice slovenskej v Brezne vznikla mestská knižnica, základná umelecká škola, korene má aj Divadelný súbor Jána Chalupku.

Ako to všetko bolo, ako sa breznianska matičná história rozvíjala a ako funguje MO MS dnes, Vám predstavíme v slovnej i obrazovej forme. Podujatie bude obohatené kultúrnym programom. Matica slovenská vydáva o histórii MO MS v Brezne knižočku, ktorá bude uvedená do života v tento deň.

Veríme, že pozvanie prijmete a tento slávnostný čas strávime spoločne.

PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD.
predsedníčka MO MS Brezno