retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia chopok-chata seven taxi brezno pizzeria u juraja preprava.info tepovanie brezno

Správy

Streda, 15. júla 2020 • 09:28.12 • informujeme

201x

Mesačný výcvikový kurz poslušnosti

POVINNÁ VÝBAVA KURZISTU:

Obojok kožený, nylonový alebo retiazkový, vodítko nie navíjacie, ale krátke + 10 m, v prípade agresívneho psa náhubok, pamlsky + výcvikové pomôcky, očkovací preukaz

Podmienky prijatia na mesačný výcvikový kurz:

- očkovací preukaz s platným očkovaním proti psinke, parvoviróze, hepatitída, leptospiróze,
- oboznámenie sa so stanovami a vnútornými predpismi KK JLDog,
- vypísanie prihlášky a uhradenie členského mesačného príspevku za výcvikový kurz (pri úhrade je potrebné do poznámky uviesť "Členský mesačný príspevok výcvikového kurzu").

Členský mesačný príspevok výcvikového kurzu:

- členský mesačný príspevok výcvikového kurzu za 5 výcvikových hodín počas 5 po sebe nasledujúcich tréningov je od 26. 4. 2020 50,-€ a to za 1 hodinu teórie a 4 hodiny praxe.

KK JLDog si vyhradzuje právo na nevrátenie členského mesačného príspevku výcvikového kurzu:

- za vopred neospravedlnenú neúčasť na výcvikovej hodine (viac ako 2x),
- za vylúčenie z výcvikového kurzu pre porušenie stanov alebo vnútorného poriadku KK JLDog,
- pre agresívne správanie psa alebo nevhodné správanie sa majiteľa,
- za neochotu spolupracovať a neplniť si povinnosti kurzistu.

Viac nájdete na: www.kkjldog.sk