retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Utorok, 31. augusta 2021 • 07:54.13 • informujeme

1191x

Pochod vďaky po stopách SNP - 48. ročník a ku studničke Jánošíková slza 13. ročník

Čierny Balog - z osady Dobroč - Klenovský Vepor 1338 m n.m.

Ak si chcete posilniť ducha, tak si musíte si posilňovať aj svaly“. Táto múdrosť vyjadrená v prísloví je aktuálna najmä v tomto období, keď celý svet zápasí s prekonávaním pandémie Covid-19, ktorá nás obmedzuje v stretávaní sa a voľnom pohybe. Uvedomilo si to aj cca 210 zaregistrovaných turistov, ktorí i napriek predpovedi o nepriaznivom počasí (oblačnosť a miestne zrážky) využili pozvanie Obecného úradu a turistického oddielu z Čierneho Balogu k účasti na 48 ročníku Pochodu vďaky po stopách Slovenského národného povstania (SNP). Treba uviesť, že pri priaznivej predpovedi o počasí, by bol iste prekonaný doterajší rekord z roku 2014 - 292 účastníkov.

Povstalecká obec Čierny Balog si aj tento rok, pripomenula 77. výročie vyhlásenia SNP. Život v obci po jeho vypuknutí 29. augusta 1944 ovládlo spontánne bojové nadšenie, ktoré bolo inšpirované hlavne obdivom k Sovietskemu zväzu a jeho Červenej armáde, v boji s nepriateľom. Po vyhlásení mobilizácie 5. septembra 1944 narukovalo do povstaleckej armády 600 mužov a tridsať k partizánom.

Východzia základňa Pochodu bola tradične v najvyššie položenej osade - na Dobroči. Organizátori pre účastníkov pripravili tri trasy. Každý z nich si mohol vybrať - v rozľahlom chotári trasu, podľa svojej zdatnosti a chuti. Všetky mali spoločné - pietny akt pri pamätnom mieste SNP, výstup na dominantu obce Klenovský Vepor (1338 m n.m.) a zostup do cieľa k poľovníckej chate v doline Šaling, zvanej Boldiška (649 m n.m.). Tu už od rána partia obetavcov, z poľovníckeho združenia Dobroč, varila guláš.

Tradične autobus vyviezol prvých cca 105 turistov k povstaleckému cintorínu do sedla Tlstý javor (1068 m n.m.), odkiaľ sa po pietnom akte vydali 25 km trasu do cieľa. Druhá partia cca 70 turistov postupovala popri Jilemnického horárni v Starej doline (820 m n.m.), kde Peter Jilemnický v rokoch 1945 - 46 písal román Kroniku (o priebehu SNP v Čiernom Balogu). Postupovali do sedla Chlpavice (1077 m n.m.). Odtiaľ mali do cieľa cca 20 km.

Posledná skupina cca 35 osôb - ktorej Pochod je zdokumentovaný  vo foto-prezentácii, sa najprv zastavila pri pomníku obranných bojov o Čierny Balog, kde položili s predsedom ZO SZPB v Čiernom Balogu - Rudom Kováčikom, veniec. Autobusom sa presunuli ďalej Čiernou dolinou na Zadnú Kýčeru (cca 900 m n.m.). Tu zahájili peší strmý výstup na severnú stranu Klenovského Vepra. Časť turistov sa po temene Klenovského Vepra asi 2 km presunuli na jeho južnú stranu. Tam bol 29. augusta 2009 vynesený hrant a dlhý žliebok ku studničke, o ktorej rodák spisovateľ Ladislav Ťažký (19.9.1924+20.1.2011) napísal povesť pod názvom „Jánošíková slza“ - slza ukrivdených a biednych. Spolu si pripomenuli 10 výročie jeho smrti.

Nezabudli splniť ani želanie spisovateľa. Do fľašky nabrali vody zo studničky, aby pri oslavách Dňa ústavy 1. septembra (1992) poliali v mestskom parku v Brezne Lipku Slovenskej štátnosti, ktorú pomáhal v roku 1992 sadiť.

Po vykonaní úkonu, pokochaní sa výhľadmi do širokého okolia - Čiernobalockých hôr - „Kráľovstva zelenej bohyne“ sa vydali 11, 5 km trasou do cieľa Pochodu vďaky.

Najstarší účastníci pochodu boli 81 ročný Jozef Pančík - Bačove - domáci a 80 ročný Ivan Ištván z Brezna. Chvályhodná bola účasť detí. Medzi najmladšie patrili dvaja vnuci (v modrých vestách) hlavného organizátora výstupu - Ivana Kučeráka

V cieli guláš z diviny, včetne príloh a dobrej nálady - všetko umocňovalo zážitok z pekne prežitého dňa. Veľká vďaka organizátorom, aj nebesiam, že nepršalo.

Fotograficky zdokumentovaný Pochod vďaky poslednej 35 člennej skupiny.

Brezno sobota 28. august 2021
Text a fotografie: Milan Kováčik - predseda ZO č.2 SZPB. v Brezne