retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Streda, 11. mája 2022 • 07:28.26 • informujeme

117x

Noc múzeí a galérií 2022

Názov podujatia: Noc múzeí a galérií 2022
Dátum: 14.5.2022
Miesto: Horehronské múzeum
Vstupné: 2 € (dospelí), 1 € (deti, mládež, dôchodcovia)
Zostavila : Mgr. Martina Ťažká, Horehronské múzeum
Realizácia: Horehronské múzeum

Noc múzeí a galérií je celoeurópske podujatie realizované pod patronátom Rady Európy s cieľom v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene, šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy, pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu. V tomto roku tento deň pripadol na sobotu 14. mája 2022.

Horehronské múzeum na tento svoj celoeurópsky sviatok pozýva návštevníkov na bohatý program, ktorého „hlavnou postavou“ bude nový člen Zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska – ČRPÁK. Horehronské múzeum sa totiž v poslednom období podieľalo na príprave nominácie slovenských črpákov do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, ktorý predstavuje základný stupeň k Reprezentatívnemu zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.

Prostredníctvom interaktívnych úloh, tvorivých dielní a hlavne zaujímavého rozprávania Ľubomíra Tatarku-Čalamachu zo Slovenskej Ľupče priblížime históriu a výrobu slovenských črpákov, ktoré sú svojím spracovaním, tradíciou a bohatosťou foriem vo svete výnimočné. Program doplnia inštrumentalisti svojím hudobným doprovodom na ľudových hudobných nástrojoch – fujara, heligónka, píšťala. Nebude chýbať prehliadka stálych expozícií a aktuálnych výstav. Každý návštevník, ktorý prijme pozvanie, si bude mať možnosť vybrať z programu:

MEŠTIANSKY DOM (Námestie gen. M. R. Štefánika 13, Brezno)
15.00 hod. - 20.00 hod.: prehliadka historickej expozície a výstav (Svetlo a priestor, Etudy z dreva XXII.-drevený úžitkový predmet a šperk)
16.00 hod.: prezentácia výsledkov architektonickej súťaže novej etnografickej expozície
17.00 hod.: vernisáž výstavy Etudy z dreva XXII.
18.00 hod. - 20.00 hod.:
PODVEČER U BENDÍKOV
• Nie je črpák ako črpák (rozprávanie o novom členovi Zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, hosť Ľubomír Tatarka)
• Melódie z pastierskej kapsy v podaní inštrumentalistov
• Črpákovanie („výroba“ črpákov trochu inak)

RADNICA (Námestie gen. M. R. Štefánika 47/55, Brezno)
15.00 hod. - 20.00 hod.: prehliadka etnografickej expozície
16.00 hod. - 18.00 hod.: Múzejné pele-mele (edukatívne aktivity a tvorivé dielne pre malých i veľkých)

EVANJELICKÁ FARA (Námestie gen. M. R. Štefánika 23, Brezno)
15.00 hod. - 17.00 hod.: prehliadka expozície Literárne Brezno