retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Štvrtok, 31. marca 2011 • 09:30.28 • informujeme

1457x

Bytová výstavba v okrese Brezno

Podľa údajov Štatistického úradu SR sa za rok 2010 v okrese Brezno dokončilo 57 bytov. Oproti roku 2009 sa znížil počet dokončených bytov o 5 jednotiek.

Medzi dokončenými bytmi prevládali päť a viac izbové, ktoré tvorili 47 %, štvorizbové byty 32 %, trojizbové 19 % a dvojizbové 2 %. Priemerná úžitková plocha jedného bytu dosiahla 139,1 m2 a priemerná obytná plocha 93,6 m2. Z hľadiska vlastníckych vzťahov prevažovali dokončené byty v súkromnom sektore, konkrétne v súkromnom tuzemskom vlastníctve. V sledovanom období sa v okrese začalo stavať 40 bytov. Medziročne sa znížil počet začatých bytov o 15. K 31.12. 2010 bolo v okrese rozostavaných 346 bytov. V porovnaní s rokom 2009 klesol počet rozostavaných bytov o 19 jednotiek.

Zdroj: Štatistický úrad SR - pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici