retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Piatok, 22. apríla 2011 • 20:09.20 • informujeme

1290x

Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

Primátor mesta Brezna v súlade s § 13, odst. 4, písm. a) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna, ktoré sa uskutoční dňa 26. apríla 2011 (Utorok) o 14.00 hodine v zasadačke na Námestí gen. M. R. Štefánika 3 v Brezne.

Program

  1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
  2. Skúška hlasovacieho zariadenia
  3. Procedurálne otázky
  4. Návrh na členstvo Mesta Brezno v záujmovom združení právnických osôb Klaster Horehronie – združenie cestovného ruchu
    Predkladá: Ing. Jaroslav Demian, primátor mesta Brezna
    Spracoval: Kancelária primátora zastúpená vedúcou kancelárie Mgr. Danou Kmeťovou
  5. Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

Zdroj: stredoslovaci.sk