retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Pondelok, 27. júna 2011 • 17:04.25 • informujeme

2092x

Krajské kolo preventívneho projektu
„Policajt môj kamarát“

„Policajt môj kamarát“ je výchovno-vzdelávací projekt preventívneho charakteru určený pre žiakov základných škôl v banskobystrickom kraji. Skladá sa z niekoľkých častí teoretickej prípravy, ktorá sa realizuje formou besied a prednášok k vybranej problematike (kriminalita mládeže, drogová závislosť, dopravná výchova, zdravotná príprava a pod.) a okresného branného preteku, kde si žiaci prakticky overujú svoje získané vedomosti, utužujú tímového ducha a musia preukázať aj určité športové zručnosti. Víťazi okresných kôl postupujú do krajského kola.

V poradí už 15. ročník krajského kola „Policajt môj kamarát“ sa uskutočnil dňa 23. júna 2011 na Urpíne na Kalvárii v Banskej Bystrici. Tento rok nám prialo aj počasie a všetci sme sa zišli v dobrej nálade a v zdravom bojovnom duchu.

Krajské kolo prebiehalo formou branného preteku a zúčastnilo sa ho spolu 48 žiakov základných škôl. Družstvá boli rozdelené na 2 kategórie: kategória mladších žiakov (žiaci 3. a 4. ročníka) a kategória starších žiakov (žiaci 6. a 7. ročníka). Úlohou branného preteku bolo prejsť 9 stanovíšť (u mladších žiakov len 8 – chýbala streľba zo vzduchovky), na každom splniť požadovanú úlohu a v čo najlepšom čase doraziť do cieľa.

Prezentácia družstiev

Stanovište č. 1 - daktyloskopia

Stanovište č. 2 - dopravná výchova

Stanovište č. 3 - výbava bicykla

Stanovište č. 4 - prevencia závislostí

Stanovište č. 5 - topografia

Stanovište č. 6 - zdravotná príprava

Stanovište č. 8 - streľba

Stanovište č. 9 - hod granátom

Tento ročník bol víťazným pre:
Základnú školu L. Novomeského v Lučenci – kategória mladších žiakov
Základnú školu v Pohronskej Polhore – kategória starších žiakov

Na zvyšných medailových miestach sa umiestnili:
v kategórii mladších žiakov:
2. miesto – Základná škola v Hornej Lehote
3. miesto – Základná škola na Jilemnického ul. vo Zvolene

v kategórii starších žiakov:
2. miesto – Základná škola M. R. Štefánika v Lučenci
3. miesto – Základná škola P. Dobšinského v Rimavskej Sobote

Víťazné družstvá z každej kategórie získali putovný pohár riaditeľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici, ale ocenení boli všetci účastníci za veľkú snahu a bojovnosť.

Tešíme sa na ďalší ročník.

Zdroj: KRPZ BB