retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Streda, 29. júna 2011 • 12:56.21 • informujeme

2067x

Preventívna dopravná akcia so žiakmi základnej školy a Slovenským červeným krížom

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Brezne v spolupráci so žiakmi Základnej školy Pionierska 2 v Brezne a Slovenským červeným krížom vykonalo dňa 28. 06. 2011 v čase od 09.00 do 11.00 hod. v úseku cesty pri Banisku v Brezne preventívnu dopravnú akciu.

Akcia bola zameraná na dodržiavanie povinností vodičov voči chodcom, najmä deťom, kontrolu autolekárničiek a zisťovanie vedomostí o poskytovaní prvej pomoci u vodičov. Bolo zastavených 33 vodičov motorových vozidiel u ktorých bola zistená jedna autolekárnička nepoužiteľná, jedna lekárnička čiastočne použiteľná, u dvoch vodičov chýbala karta prvej pomoci.

Osem vodičov nevedelo dostatočne poskytnúť prvú pomoc a u dvanástich vodičov bola vykonaná názorná ukážka prvej pomoci na figuríne. Títo vodiči boli žiakmi pokarhaní a ostatní vodiči, ktorí neporušili ustanovenia zákona o cestnej premávke boli žiakmi pochválení. Všetci vodiči dostali od detí obrázky s motívom dopravných nehôd.

Zdroj: ORPZ v Brezne