retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia chopok-chata seven taxi brezno pizzeria u juraja preprava.info tepovanie brezno

Správy

Štvrtok, 26. mája 2011 • 08:28.06 • informujeme

1572x

Nadnárodný preventívny projekt
„TVOJA SPRÁVNA VOĽBA“

Dňa 25. januára 2010 o 10.30 hod sa v Bratislave uskutočnilo otvorenie putovnej interaktívnej tvorivej dielne „Tvoja správna voľba“.

Prezídium policajného zboru predložilo v rámci programu Európskej komisie „Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti“ projekt s názvom „TVOJA SPRÁVNA VOĽBA“.

Hlavným cieľom projektu je snaha o elimináciu trestnej činnosti pod vplyvom návykových látok a informovanie o škodlivosti ich užívania so zameraním na tabak, alkohol a marihuanu. Projekt je určený pre deti vo veku 9 – 10 rokov. Využíva inovatívne prístupy práce s deťmi v prevencii kriminality formou interaktívnej tvorivej dielne. Na projekte participuje Česká republika.

Do projektu sa zapojilo 40 miest v rámci Slovenskej republiky a 20 miest v Moravskosliezskom  a Olomouckom kraji v Českej republike. Realizuje ho 120 vyškolených lektorov. Celkovo sa projektu zúčastní 28 650 detí, pričom na Slovensku sa predpokladá účasť približne 19 750 detí a v Českej republike 8 900 detí.

Uvedená výstava sa konala aj v meste Brezno v dňoch od 16.05. do 30. 05. 2011,  bola realizovaná v priestoroch Centra voľného času v Brezne na ulici Školská č. 7. Výstavu navštívili základné školy z okresu Brezno.

Putovná výstava sa postupne presúva do jednotlivých miest, trvá 29 mesiacov a skončí 31. decembra 2011.

Zdroj: ORPZ v Brezne