retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Streda, 25. mája 2011 • 09:17.48 • informujeme

1457x

TALENTOVÉ SKÚŠKY - Základná umelecká škola

Základná umelecká škola Vás pozýva na TALENTOVÉ SKÚŠKY do hudobného, výtvarného, literárno-dramatického a tanečného odboru, ktoré sa uskutočnia v dňoch 25. - 26. mája 2011 v čase od 14.oo do 17.oo hod. Záujemcovia o výtvarný odbor si so sebou prinesú výkres formátu A4 a farbičky.

Základná umelecká škola v zmysle § 49 Zákona NR SR č.245/2008 Z.z. zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu odboru vzdelávania prevažne pre žiakov základnej školy, ale môže organizovať štúdium aj pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiakov stredných škôl a dospelých.

adresa: Základná umelecká škola, Krčulova 21, 977 01 Brezno
telefón: +421 48 6113313
e-mail: zusbr@stonline.sk, zusbr1@gmail.com

Zdroj: www.zusbrezno.sk