retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Pondelok, 23. mája 2011 • 18:34.10 • informujeme

2791x

Vyhodnotenie súťaže „Policajt môj kamarát“

V školskom roku 2010/2011 na základných školách v okrese Brezno prebehol výchovno-vzdelávací projekt preventívneho charakteru „Policajt môj kamarát“, do ktorého bolo zapojených osem základných škôl z okresu Brezno.

Projekt sa skladal z teoretickej časti (dopravná výchova, prevencia kriminality, drogová prevencia a činnosť Policajného zboru) a praktickej časti, ktorá zahŕňala dopravnú súťaž (jazdu na bicykli v simulovanej situácii s dopravným testom) a branný pretek (testy z oblasti drogovej problematiky, prevencie kriminality, činnosti PZ, povinnej výbavy bicykla, streľba zo vzduchovky a hod granátom na cieľ).

V rámci projektu sa dňa 12. 5. 2011 v priestoroch dopravného ihriska v Brezne uskutočnilo okresné kolo súťaže, pričom sa súťažilo v dvoch kategóriách starších a mladších žiakov za účasti 13 družstiev (52 žiakov) z ôsmich základných škôl.

V kategórii mladších žiakov (3.–4.ročník) sa umiestnili na:
1. mieste žiaci ZŠ Horná Lehota
2. mieste žiaci ZŠ Čierny Balog
3. mieste žiaci ZŠ Brezno, Pionierska č. 4 Brezno

V kategórií starších žiakov (6. -7. ročník) sa umiestnili na:
1. mieste žiaci ZŠ Pohronská Polhora
2. mieste žiaci ZŠ Polomka
3. miesto žiaci ZŠ Heľpa

Víťazi si odniesli domov pekné vecné ceny a diplomy. Víťazné družstvá z oboch kategórií postúpili do krajského kola súťaže, ktoré sa uskutoční v Banskej Bystrici v mesiaci jún.

Súťaž bola organizovaná Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Brezne za spolupráce Centra voľného času v Brezne.

Zdroj: ORPZ v Brezne