retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Piatok, 20. marca 2015 • 08:51.00 • šport

2268x

2. ročník mestskej bedmintonovej ligy Brezno

2. ročník mestskej bedmintonovej ligy bude pozostávať zo 4 turnajov.

1. TURNAJ sa uskutoční 19.4.2015 (nedeľa) o 9,30 hod., a na tento turnaj je potrebné sa do 15.4.2015 nahlásiť na email. adrese: miroslav.baran.msk@brezno.sk.

Ďalšie turnaje sa uskutočnia 17. mája, 14. júna, 12. júla 2015. Informácie o turnajoch, priebežnom poradí hráčov budú aktualizované na mestskej stránke www.brezno.sk v sekcii šport/Aréna Brezno a taktiež na www.stredoslováci.sk.

Víťazom ligy sa stane hráč, ktorý bude mať najviac bodov po spočítaní zo všetkých turnajoch.

Hrací deň turnajov je NEDEĽA, pričom prezentácia zúčastnených v dvojhre aj vo štvorhre začína o 8,50 hod., losovanie sa uskutoční o 9,20 hod. a samotný turnaj má začiatok o 9.30 hod. Na každý turnaj je potrebné sa nahlásiť vopred.

V každom turnaji sa budú získavať body podľa umiestnenia. Body získa vždy prvých 8 súťažiacich.

Bodovanie bude nasledovné:
1. miesto 25 b.                        5. miesto 10 b.
2. miesto 21 b.                        6. miesto 7 b.
3. miesto 17 b.                        7. miesto 4 b.
4. miesto 14 b.                        8. miesto 2 b.

Bodovanie bude v každom turnaji rovnaké. Vo štvorhre platí rovnaké bodovanie ako v dvojhre. Jednotlivé dvojice získavajú body podľa umiestnenia. Ak nastane zmena dvojice, body sa nepripočítavajú a nová dvojica začína od 0 bodov.

Hrací systém:   švajčiarsky systém.

Kategórie:
dvojhry:   muži, ženy + deti do 15 rokov
štvorhra: ľubovoľné dvojice

V základnej časti odohrá každý hráč v dvojhre a každá dvojica vo štvorhre 3-4 zápasy podľa vyžrebovania, ktoré určí PC. Po základnej časti 8 najlepších postúpi do štvrťfinále, kde sa pavúkovým systémom dopracujeme do finále a spoznáme víťaza turnaja.

Do Mestskej bedmintonovej ligy je možné prihlásiť sa kedykoľvek.

Nie je podmienkou zúčastniť sa všetkých turnajov, pretože každý turnaj bude vyhodnocovaný aj zvlášť.

Štartovné na 1 turnaj 6 € / hráč.
V štartovnom je zahrnuté účasť v dvojhre, štvorhre, košíky a občerstvenie.
Prípade otázok kontaktujte: miroslav.baran.msk@brezno.sk

Autor: Miroslav Baran, Mestský športový klub Brezno

Celkové hodnotenie 1. ročníka Mestskej bedmintonovej ligy