retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Piatok, 27. marca 2015 • 06:49.30 • šport

2429x

Športovec roka mesta Brezno za rok 2014

Športová komisia pri MsZ v spolupráci s Mestským športovým klubom vyzýva všetky športové kluby na území mesta Brezno, so sídlom v Brezne, aby sa zapojili do nominácií na ocenenie Športovec mesta Brezno za rok 2014, ktorý bude vyhodnotený 29.5.2015 o 20.00 hod. na námestí M.R.Štefánika v rámci Dni mesta Brezno 2015.

Na základe nominácii bude hlasovaním členov komisie športu pri MsZ v Brezne určené poradie v jednotlivých kategóriách. Každý športový klub môže za svoj klub navrhnúť buď 1 športovca alebo 1 kolektív.

Hodnotiť sa budú nasledovné kategórie:

1. Najlepší športovec roka
2. Najlepší športový kolektív
3. Najlepší športovec klubu

V návrhu (nominácii) treba uviesť:

1. Meno a priezvisko športovca, v prípade kolektívu názov družstva
2. Za kolektív sa môžu prihlásiť aj štafety v športoch individuálnych, v ktorých prebiehajú oficiálne súťaže družstiev.
3. Šport, za ktorý by mal byť ocenený
4. Veková kategória (senior, alebo mládež), najlepšie uviesť rok narodenia alebo vek
5. Zdôvodnenie (jednotlivec/kolektív - úspechy za rok 2014, ktoré boli dosiahnuté v súťažiach na úrovni okresných, krajských, celoslovenských, Európskych, Svetových)
6. Bodovanie: umiestnenia na prvých 5 miestach. 1. miesto - 5 bodov, 5. miesto - 1 bod.
7. Napísať aj umiestnenia v roku 2013 ako pomocnú informáciu pri prípadnej zhode výsledkov v roku 2014.
8. Bodové hodnotenie by nemal byť hlavný ukazovateľ, navrhujeme to ako pomocný pri výbere.

Návrhy – nominácie je potrebné zaslať najneskôr do 7.4.2015 do 12,00 hod. na adresu: miroslav.baran.msk@brezno.sk alebo doručiť na Mestský športový klub v Brezne na adresu:

Mestský športový klub, ŠLN 34, 977 01 Brezno