retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Pondelok, 26. septembra 2011 • 10:52.41 • zaujímavosti

1352x

Cesta za príbehmi

Krajská pobytovo-zážitkovo tvorivá dielňa pre začínajúcich neprofesionálnych režisérov detských, mládežníckych a činoherných divadiel, ktorá je vhodná aj pre študentov, ktorí sa chcú pripraviť na prijímačky v odboroch: réžia, scenáristika, scénografia.

Stredoslovenské osvetové stredisko pripravilo nový cyklus tvorivých dielní a vzdelávacích programov pod známym a osvedčeným názvom
CESTA ZA PRÍBEHMI.

PRVÁ POBYTOVO-ZÁŽITKOVÁ TVORIVÁ DIELŇA SA BUDE KONAŤ
28. až 30. 10. 2011 v hoteli Sv. Juraj v Lopeji.

Prvá časť bude venovaná základnému prvku divadla, s ktorým režisér a dramaturg musia pracovať od samotného začiatku prípravy inscenácie - PRIESTORU a s nim súvisiaca tématika divadelného výtvarna (architektúra, scénografia, kostým, svetelný dizajn a pod.

Hlavným lektorom cyklu bude Mgr. Adrej Turčan - režisér.

Na prvej dielni mu bude sekundovať známy divadelný scénograf a výtvarník Dušan Krnáč a za dramaturgickú časť v kombinácii s organizáciou workshopu bude zabezpečovať Mgr.art. Maroš Krajčovič zo Stredoslovenského osvetového strediska. V koncepcii tohto cyklu je vítaný najmä záujem o vstup do krajiny "divadelna a dramatična" (nie DDR :) ) aj bez doterajšej skúsenosti s divadlom. Cyklus je vhodný najmä pre učiteľov tvorivej dramatiky na základných školách, školských klubov, literárno-dramatických odborov základných umeleckých škôl, pre vedúcich centier voľného času, pre režisérov neprofesionálnych detských, mládežníckych a činoherných divadiel, ale je aj dobrou prípravou pre záujemcov o vysokoškolské štúdium v odboroch divadelnej réžie, dramaturgie a scenáristiky, scénografie a pod. Využite možnosť vykročiť na kľukaté cestičky za príbehmi. Naučíte sa ako vyhľadávať témy, ako zdramatizovať literárne predlohy a následne ich so svojimi zverencami pretransformovať do divadelnej podoby. Získate najmä praktické skúsenosti s prácou s textom, hercom a jeho pohybom, mimikou, gestom, slovom v ucelenom javiskovom príbehu. Samozrejme, že lektori nezabudnú ani na potrebné teoretické minimum.

V ďalších dieloch budeme cestovať k prapôvodu vzniku divadelného výrazu - POHYBU. Nezabudneme ani na prácu s hudbou a zvukovou stránkou v spojitosti s hudobnou zložkou inscenácie. Významnou súčasťou cyklu bude neustála práca režiséra s hercom na jeho vytváraní zaujímavých postáv a postavičiek.

Počas troch dní Vám SOS zabezpečí okrem kvalitného a odborného programu ubytovanie. Cena za účasť na tomto workshope je 20 EURO / osobu.

Uzávierka prihlášok je 19.10. 2011 do 15.00. Pozor, počet účastníkov je z kapacitných dôvodov obmedzený a prednosť budú mať prihlásení v poradí v akom sa budú prihlasovať.
Vítaní sú všetci so záujmom o divadelnú tvorbu aj bez doterajších skúseností.
Zbor lektorov sa teraz teší na tvorivé stretnutia s Vami a najmä na Vaše divadelné počiny nielen počas workshopov, ale aj na vlastnej ceste s príbehmi.

Bližšie informácie získate na tel. čísle 048/412 52 06 u M. Krajčoviča,
alebo na e-mailovej adrese krajcovic@sosbb.sk

viac na Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica

Zdroj: www.sosbb.sk