retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Štvrtok, 06. októbra 2011 • 08:33.12 • zaujímavosti

2894x

Horehronské slávnosti zborového spevu oslavujú desiate výročie

Spievať v speváckom zbore to je nielen adrenalín, ale aj ušľachtilý spôsob, ako stráviť voľný čas. Kým však spievajúci nadšenci môžu vystúpiť pred publikom, čaká ich dlhá príprava – hodiny skúšok, štúdium hudby, veľa školenej práce s hlasom. Je to drina, ktorá predpokladá tvrdú sebadisciplínu, ale odmenou je omamný pocit zo speváckeho výkonu, potlesk a uznanie.

Na Slovensku môžeme počítať spevácke zbory na desiatky, možno na stovky. Fungujú pri klasických základných školách, kostoloch či kultúrnych centrách, svoje zbory majú divadlá, cirkevné, hudobné a umelecké školy.

Spevácko-zborová činnosť ako nekomerčný žáner má aj v súčasnosti náročné podmienky na prácu takmer v každom regióne Slovenska. Ťažko sa predáva na trhu umenia, má však dopady na duchovný život i svoj výchovný aspekt, čoho sú si vedomí aj organizátori podujatí zborového spevu.

Myšlienka vzniku slávnosti zborového spevu resp. festivalu speváckych zborov s medzinárodnou účasťou doznievala niekoľko rokov aj v Brezne. Iniciátormi boli vtedajší organizačný vedúci a manažér breznianskeho spevokolu Daniel Rakyta a dirigent Speváckeho zboru mesta Brezna Prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc. Hlavnými organizátormi boli Mesto Brezno, Mestské kultúrne stredisko, Miestny odbor Matice slovenskej v Brezne a Spevácky zbor mesta Brezna. Patronát nad festivalom prevzal primátor mesta Brezna, ktorý pravidelne prijímal hosti slávnosti a zástupcov zborov v obradnej miestnosti mestského úradu. Zaiste človeku dobre padne, keď sa dozvie, že aj na „folklórnom Horehroní“ v meste Brezne existuje podujatie, ktorému aj podľa priebehu doterajších ročníkoch by i pri príslovečnej skromnosti mohli závidieť aj profesionáli vo veľkom meste.

Prvé podujatie, ktoré je nesúťažnou prehliadkou domácich a zahraničných zborov sa uskutočnilo v prvý októbrový víkend roku 1994 za účasti miešaných speváckych zborov humenských učiteľov z Humenného, Collegium Cantus z Banskej Bystrice, Tiszavasvári z Maďarska, Echo z poľského Krosna, Benedictus z Heľpy a Speváckeho zboru mesta Brezna. Slávnosti sa vydarili a spevácke zbory sa vtedy rozchádzali s tým, že toto podujatie by nemalo „zahynúť“, pretože mesto Brezno ma dobré podmienky pre jeho organizovanie (obetavý tím pracovníkov kultúry i zboru, dom kultúry, prístupné farské úrady a kostoly, zaujímavé kultúrne a technické pamiatky v meste a blízkom okolí).

Festivalové koncerty sa od tretieho ročníka (1997) konali v dvojročných cykloch a to každý nepárny rok v mestskom dome kultúry v rímskokatolíckom a evanjelickom a.v. kostole a všetci účinkujúci, hostia a organizátori sa na záver stretávali na spoločenskom večeri s hudobnou skupinou, kde zúčastneným zborom boli udelené pamätné listy a vecné ceny. Do sprievodného programu festivalu bola každý ročník zaradená jazda Čiernohronskou železničkou, návšteva múzea a lesníckeho skanzenu v Čiernom Balogu – Vydrove, prehliadka Horehronského múzea. Posledný deň festivalu (nedeľa) najmä pre zahraničné zbory sa viazal najmä na mesto Brezno, kde sa predstavovali v chrámoch krátkymi vystúpeniami a spoluúčinkovaním na bohoslužbách. Podujatie sa v niektorých ročníkoch konalo aj za finančnej podpory Ministerstva kultúry SR, Matice slovenskej a najmä Banskobystrického samosprávneho kraja.

V repertoároch účinkujúcich zborov sa objavovali rôzne hudobné štýly a žánre. Od renesančného magistrálu cez skladby baroka, klasicizmu, romantizmu až po súčasnú zborovú tvorbu. Nechýbali skladby slovenských autorov, úpravy slovenských i zahraničných ľudových piesni, černošské spirituály rockové muzikály a rôzne skladby sakrálneho charakteru.

V doterajších ročníkoch festivalu sa predstavilo 42 zborov z toho 10 zo zahraničia - Českej republiky, Poľska, Maďarska, Rumunska, bývalej Juhoslávie a Francúzska. V roku 1999 prišiel vystúpenia dvoch francúzskych kolektívov podporiť i veľvyslanec Francúzska na Slovensku Georges Vaugier a predstavitelia partnerského francúzskeho mesta Meudon na čele s primátorom Herve Marseillom. Príjemným prekvapením posledného ročníka bolo vystúpenie detského speváckeho zboru Úsmev pri breznianskej ZUŠ, ktorý vznikol v školskom roku 2006/2007 a bol prvým detským kolektívom, ktorý vystúpil na tomto podujatí (v Brezne detský zbor v poslednom čase chýbal).

Festival speváckych zborov s medzinárodnou účasťou v Brezne, sa profiluje ako podujatie, ktoré chce napomôcť miestnej a regionálnej kultúre, stredne vyspelým zborom na Slovensku, vzájomnej konfrontácii, spoločenskému dianiu a v neposlednom rade vzájomnému poznávaniu sa speváckych zborov. Aj napriek niektorým problémom sú jeho organizátori spokojní, že semeno, ktoré zasiali, si našlo svoje miesto a zborový spev popri silnom horehronskom folklóre pekne rozkvitol.

Jubilejný 10. ročník festivalu sa uskutoční v dňoch 6. - 9. októbra v rímskokatolíckom kostole, spoločenskej sále hotela Ďumbier a mestskom dome kultúry za účasti speváckych zborov z Brezna, Valaskej, Revúcej, Rimavskej Soboty, Lučenca, Bratislavy a kolektívov z Českej republiky, Maďarska a Talianska.

Text: Daniel Rakyta 
Foto: Daniel Rakyta, Štefan Vozár