retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia chopok-chata tepovanie brezno preprava.info

Správy

Nedeľa, 16. októbra 2011 • 15:18.22 • zaujímavosti

3268x

Chalupkovo Brezno 2011

V polovici októbra sa uskutočnil 44. ročník celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno. Tento ročník bol venovaný Jánovi Chalupkovi, pretože v tomto roku si pripomíname 220. výročie jeho narodenia a 140. výročie úmrtia. Okrem učiteľov zo Slovenska sa ho zúčastnili aj pedagógovia zo Srbska, Rumunska a Ukrajiny. Prehliadka mala sedem súťažných kategórií – umelecký prednes, výtvarná tvorba, literárna tvorba, skladateľská tvorba, spev ľudovej a umelej piesne, hra na hudobnom nástroji a tvorba umelecko-dokumentárnych a vzdelávacích programov. Najviac súťažiacich bolo vo výtvarnej tvorbe a v hre na hudobnom nástroji.

Horehronské múzeum pripravilo audiovizuálne pásmo s názvom Chalupka a „chalupkovci“, v ktorom predstavilo Jána Chalupku v tvorbe a činnosti Divadelného súboru Jána Chalupku v Brezne. V synagóge bola vernisáž lauerátskej výstavy Mgr. Rastislava Turňu a otvorenie výstavy súťažných prác Chalupkovho Brezna, ktorá potrvá do 30. októbra.

Na Večere víťazov v mestskom dome kultúry vyhlásili výsledky prehliadky. V rámci tohto galaprogramu sa predstavil aj Divadelný súbor Jána Chalupku ukážkou z pripravovanej inscenácie „Večne živé Kocúrkovo“, ktorej premiéra je plánovaná na 9. decembra. Na záver Chalupkovho Brezna jeho účastníci absolvovali fakultatívny výlet „Po stopách zbojníka Jakuba Surovca“ v lokalite Zbojská.

Výsledky Chalupkovho Brezna 2011: Lauerátmi 44. ročníka sa stali: Jana Janitorová, ZŠ s MŠ Košice (literárna tvorba), Mgr. Alena Pásztorová, ZŠ s MŠ K. Rapoša Brezno (tvorba umelecko- dokumentárnych a vzdelávacích digitálnych programov), Vratislav Skaličan, ZUŠ Partizánske (hra na hudobný nástroj), Pavol Tomáš, ZŠ „Mladých pokolení“ Kovačica, Srbsko (spev ľudovej a umelej piesne), Ing. Peter Matis, Bratislava (výtvarná tvorba), Emília Alcnauerová, SPŠ-s Prešov (umelecký prednes).

Cenu prezidenta SR Ivana Gašparoviča udelili PaedDr. Helene Čižmárovej, Gymnázium sv. košických múčeníkov, Košice, Cenu Ministra školstva, vedy výskumu a športu SR Eugena Jurzycu Valentínovi Šefčíkovi, ZŠ Bertotovce, Cenu predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Vladimíra Maňku Mgr. art. Ivane Trangošovej a Mgr. art. Martinovi Košťalovi (obaja ZUŠ Nová Dubnica n/V), Cenu predsedu odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Ing. Jána Gašperana Ludvikovi Soukupovi a MgA. Samuelovi Bánovcovi (obaja ZUŠ K. Pádivého, Trenčín), Cenu prednostu Krajského školského úradu v Banskej Bystrici RNDr. Tibora Maťaša Erike Fajnorovej, ZŠ Gemelčička, Rumunsko, Cenu primátora mesta Brezna Ing. Jaroslava Demiana Mgr. Zuzane Kováčovej, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia Brezno a Cenu Miestneho odboru Matice slovenskej v Brezne Miluške Anušiakovej – Majerovej, ZŠ J. Čajaka, Báčsky Petrovec – Srbsko.

Z horehronských pedagógov do zlatého pásma zaradili Mgr. Alenu Pásztorovú z Brezna v kategórii tvorba umelecko-dokumentárnych a vzdelávacích digitálnych programov, do strieborného pásma Máriu Longauerovu a PaedDr. Dagmar Trangošovú z Brezna v hre na hudobný nástroj a do bronzového pásma PaedDr Lukáša Janošku z Pohorelej v speve ľudovej piesne.

Na fotografiách sú zábery z hudobnej časti prehliadky Chalupkovo Brezno 2011, ktorá bola v Základnej umeleckej škole v Brezne.

Text a foto: Daniel Rakyta