retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Štvrtok, 13. septembra 2012 • 08:41.32 • zaujímavosti

3812x

Dobrovoľní hasiči v Drábsku jubilujú

Jednou z najkrajších ľudských vlastnosti je spolupatričnosť. Táto vlastnosť vari najvýraznejšie vstupuje do popredia pri hasičskej činnosti, ktorá dáva nemalo príležitosti prejaviť ju nielen slovom, ale najmä činom. Hasiči pri svojej práci nielen, že pomáhajú zachraňovať materiálne hodnoty, ale často nasadzujú svoj vlastný život, aby zachránil životy iných.

Aj vrchárska obec Drábsko, ktorá ma teraz 204 obyvateľov sa môže pochváliť agilným dobrovoľným hasičským zborom, ktorý v tomto roku oslavuje už 85. výročie svojho založenia. Zbor eviduje v súčasnosti 14 členov a finančne ho zabezpečuje tamojší obecný úrad. V tomto jubilejnom roku dosahuje výrazne úspechy, keď v okresných pretekoch získal piate miesto, v pohárovej súťaži v Utekáči tretie miesto, v Čiernom Balogu -  Dobroči druhé, v Braväcove štvrté a v Čiernom Balogu - Medveďove šieste miesto. Členovia zboru sa aktívne podieľali na oprave kríža v časti obce Chotár, zorganizovali prezentačno-ukážkové podujatie pre Základnú školu s MŠ v Lome nad Rimavicou a pomáhajú tiež tamojším chatárom pri niektorých prácach.

Podľa vyjadrenia predsedu tamojšieho výboru Dobrovoľného hasičského zboru a člena predsedníctva Okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v Brezne nadzbormajstra Františka Ridzoňa sú vždy pripravení dobrovoľne pomôcť ľuďom v núdzi, avšak aj oni by potrebovali finančnú a materiálnu pomoc, lebo nemajú auto, presunujú sa k výjazdom peši a mnohokrát technika zostáva v „hasični“. Na súťaže sa presúvajú súkromnými autami a niektoré súčiastky musia kupovať za svoje peniaze, lebo finančné prostriedky, ktoré poskytuje obec na pokrytie ich činnosti nestačia. Sú však optimisti a veria, že v budúcnosti sa nájde riešenie, aby ich práca bola ešte úspešnejšia.

Text: Daniel Rakyta
Foto: archív DHZ Drábsko