retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Pondelok, 26. novembra 2012 • 10:59.31 • zaujímavosti

2000x

Deň tvorivých činností v Brezne

„Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž rád. Veď dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených ľudí.“

Pekný októbrový deň, mesto plné stánkov. Množstvo ľudí, v pozadí počuť hudbu a vzrušený hovor. Pred tribúnou pribúdajú stoličky, hlavná líderka a koordinátorka pani Heretová vydáva posledné pokyny a odpovedá na otázky. Končia sa posledné minúty príprav na 2. ročník podujatia pripraveného Partnerstvom sociálnej inklúzie okresu Brezno, mesta Brezna a OZ PRVA. Je to Deň tvorivých činností sociálne slabších skupín obyvateľstva -možnosť prezentovať sa majú seniori a to aktívni a pasívni, žijúci samostatne, ale i združujúci sa v kluboch a denných centrách, domovoch dôchodcov a domovoch sociálnej starostlivosti, zdravotne postihnutí, deti a mládež zo sociálne nepriaznivého prostredia.

Jednotlivé stánky sa zapĺňajú výrobkami. Ich variabilita, pestrosť a originalita každého láka. Preto mnohí z prítomných si ich prezerajú ešte pred otvorením podujatia a pred predstavovaním jednotlivých organizácií. Stánok Špeciálnej základnej školy z Polomky je nielen pútavý, ale aj plný zvláštnych nezvyčajných vecí, súvisiacich s tematikou jesene a približujúcich sa Vianoc. Pani Anna Gorduličová a pani Helena Šuchaňová, pedagogičky školy, predstavujú známym a záujemcom zaujímavé výrobky, ktoré sú obrazom ich vlastnej nápaditosti a kreativity.

V neďalekom stánku predáva zástupkyňa klubu dôchodcov z Predajnej svoje krásne perníčky. V stánku Ligy aktívnych občanov Slovenska si rozkladajú výrobky členovia Jednoty dôchodcov z Valaskej a Klubu seniorov z Piesku. Nápadité a farebne zladené vankúšiky a podložky sú vhodne zvoleným pozadím pre nádherné ručne robené malé figúrky a bábiky. Stánok, ale aj neďaleký panel opretý vpredu o pódium dopĺňajú zaujímavé fotografie, popisy projektov a články, ktoré hovoria o neutíchajúcej a tvorivo- edukatívnej činnosti LIGY za posledné mesiace. Počas Dňa tvorivých činností Liga aktívnych občanov Slovenska zastrešila a poskytla priestory vlastného stánku i panela na prezentáciu viacerých organizácií, s ktorými dlhodobo spolupracuje. Okrem členov klubu Jednoty dôchodcov z Piesku a Valaskej to boli aj Študenti Spojenej školy v Brezne a  súbor Romanotermipen z Telgártu pod vedením pani Anastázie Kováčovej.

Dňom tvorivých činností sa prelínajú dve roviny : rovina kultúrneho programu, ktorý prebieha na javisku a aj pred stánkami. Druhá je  rovina predstavovania jednotlivých zúčastnených organizácií, stánkov a výrobkov.

Kultúrny program je zostavený zo zaujímavých umeleckých čísel   jednotlivých organizácií .Ligu aktívnych občanov zastupujú na javisku dve seniorky- recitátorky: pani Vierka Babčanová z Piesku a Mgr. Eva Hančáková s vlastnou tvorbou Prázdny dom. Významným prínosom kultúrneho programu boli aj hudobno-pohybové variácie súboru Romatotermipen, tiež zastrešeného Ligou.

Predstavovanie – hovorené slovo prebieha v niekoľkých blokoch, neskôr prerušených prestávkou na obed. Šikovná mladá moderátorka postupne prechádza od stánku k stánku a zoznamuje divákov ,ale i mnohých hostí s ich obsahom a výrobkami. Pýta sa zástupcov organizácií, s čím prišli na podujatie a koho zastupujú, predstavuje ich víziu do budúcna. O činnosti Ligy aktívnych občanov Slovenska hovorí jej predsedníčka pani Ľubica Štugnerová, popisuje  spoluprácu s organizáciami, dobrovoľnícku činnosť členov Ligy a víziu do budúcnosti. Nespomína náročnosť dobrovoľníckej činnosti, aj samotnej prípravy na Deň tvorivých činností, celkové úsilie ktoré muselo občianske združenie v rámci príprav na zastrešenie 5 organizácií vynaložiť.

Deň rýchlo ubieha. Zlatým klincom kultúrneho programu a záverom vydareného podujatia je vystúpenie mládežníckeho rómskeho súboru Romanotermipem z Telgártu, ktorý svojím tanečným prejavom a nádhernými piesňami všetkých zaujal a dokázal šikovnosť mladých ľudí, lásku k hudbe a všestrannosť. Túto už dlhší čas vhodne rozvíja ich vedúca a členka LIGY pani Anastázia Kováčová, pre ktorú je náročné aj to, keď musí zabezpečiť viacdňové nácviky, dopravu skupiny mladých hudobníkov a tanečníkov zo vzdialeného Telgártu, postarať sa o ich občerstvenie a iné veci.

Zastavme sa a rozmýšľajme, či sme v poslednej dobe urobili niečo dobré pre toho druhého. Nie vždy to musia byť len peniaze, strava či oblečenie. Niekedy je dôležité pozdvihnúť sebavedomie človeka a dať mu príležitosť, aby ukázal, čo vie. A to sa v Brezne podarilo.

LIGA AKTÍVNYCH OBČANOV SLOVENSKA