zlata nitka
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Streda, 06. februára 2013 • 12:15.28 • zaujímavosti

6228x

Ocenili osobnosti mesta Brezna

V prvý februárový deň sa vo veľkej sále hotela Ďumbier pri príležitosti 68. výročia oslobodenia mesta Brezna uskutočnilo slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna spojené s odovzdávaním ocenení za rok 2012.

Podujatie spestrilo vystúpenie Speváckeho zboru mesta Brezna so sólistom Martinom Vetrákom, Chrámového zboru apoštola Pavla, žiakov a učiteľov Základnej umeleckej školy v Brezne, skupiny heligonkárov, MUDr. Martina Tesáka v hre na fujaru a členov ZPOZu Človek človeku.

Najvyššie ocenenie titul Čestný občan mesta Brezna mestské zastupiteľstvo udelilo hercovi, scenáristovi, režisérovi a pedagógovi Doc. Mgr. Art. Jurajovi Sarvašovi – za dlhoročné zásluhy a kultúrny rozvoj v oblasti hovoreného umeleckého slova, za propagáciu mesta a regiónu v oblasti kultúry.

Cena primátora mesta Brezna bola udelená: Elene Giertlovej – za celoživotné pôsobenie v oblasti športu a reprezentáciu mesta Brezna na Slovensku aj v zahraničí, Ing. Nadi Hammarbergovej – za vynikajúce tvorivé výsledky v publicistickej a verejno-prospešnej činnosti, za šírenie kultúrnych tradícii Slovenska v zahraničí a jeho dobrého mena, Mgr. Monike Brodskej – za prínos v oblasti školstva a vzdelávania pri príležitosti životného jubilea 60 rokov, MUDr. Marte Tisovčíkovej – za dlhoročné pôsobenie a vynikajúce výsledky v oblasti detskej kardiológie a pediatrie na celoslovenskej úrovni, Mgr. Ivici Krištofovej – za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta pri príležitosti životného jubilea 50 rokov, MUDr. Jánovi Zacharovi – za dlhoročný rozvoj kultúry v meste Brezne a regióne Horehronie pri príležitosti životného jubilea 50 rokov.

Cenu mesta Brezna získali: Peter Berčík – za dosiahnuté celoživotné dielo a úspešnú propagáciu a reprezentáciu mesta Brezna a celého regiónu doma i v zahraničí, Ernest Svrček – za úspešnú reprezentáciu mesta Brezna doma i v zahraničí pri príležitosti životného jubilea 70 rokov, Daniel Rakyta – za vynikajúce tvorivé výsledky v oblasti kultúry a za reprezentáciu mesta Brezna a celého regiónu doma i v zahraničí pri príležitosti životného jubilea 70 rokov, Marián Pavúk – za vynikajúce výsledky v oblasti kultúry a za reprezentáciu mesta Brezna a celého regiónu doma i v zahraničí.

V mene všetkých ocenených poďakoval Doc. Mgr. Art. Juraj Sarvaš.

Text: Daniel Rakyta
Foto: Štefan Vozár