retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Pondelok, 08. apríla 2013 • 08:04.13 • zaujímavosti

2321x

11. valné zhromaždenie Spolku Martina Rázusa

11. valné zhromaždenie (VZ) Spolku Martina Rázusa sa uskutočnilo v sobotu 06. apríla 2013 v priestoroch Hodžovej fary v Liptovskom Mikuláši. Prítomní účastníci zastupovali 141 členov Spolku Martina Rázusa z celého Slovenska, jednak osobnou účasťou a jednak poverením o zastupovaní.

VZ viedol predseda Spolku M.R. Mgr. Vladimír Ferenčík a podpredseda Mgr. Daniela Fiačanová. V pléne aktívne doplňali informácie - čestný predseda Spolku Ing. Ján Juráš, a člen výboru primátor mesta Liptovský Mikuláš MUDr. Alexander Slafkovský.

Medzi prítomnými členmi, ktorí prispeli do koštruktívnej diskusie boli rodinní príslušníci (vnuci) Martina Rázusa a zástupcovia miest a obcí, kde počas svojho života Martin Rázus pôsobil.

Z Klubu Martina Rázusa - Maroško v Brezne prijali pozvanie k účasti na VZ - Ing. Milan Kováčik predseda Klubu, členka MUDr. Emília Bučková a Ing. Ján Buček za spevácky Chrámový zbor Apoštola Pavla v Brezne.

Jednou z prejednávaných tém bolo doriešenie úloh, k úspešnému odhaleniu sochy Martina Rázusa, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 24. októbra 2013 na Rázusovom nábreží v Bratislave.

Text a foto Milan Kováčik