retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Utorok, 23. apríla 2013 • 13:35.56 • zaujímavosti

1597x

Minister školstva udelil profesorovi Ľudovítovi Petránskemu Veľkú medailu sv. Gorazda

Každé ocenenie mojej práce prijímam s pokorou.“

Profesor Ľudovít Petránsky je podpísaný pod množstvom odborných článkov, vysokoškolských skrípt, vedeckých projektov z oblasti teórie a metodológie dizajnu, pod desiatkami knižných publikácií venovaných slovenským a európskym výtvarníkom. Je nositeľom viacerých vyznamenaní a ocenení za pedagogicko-vedeckú činnosť a kultúrny rozvoj, niekoľkokrát získal cenu Zväzu slovenských výtvarných umelcov, jeho prácu ocenili aj v zahraničí – v USA, vo Francúzsku, v Kanade, na Novom Zélande a v mnohých ďalších štátoch. K Národnej cene za knihu Moderná slovenská grafika, k štátnemu vyznamenaniu Pribinov kríž udeleného prezidentom SR pribudlo najvyššie ocenenie v rezorte školstva Veľká medaila sv. Gorazda. 17. apríla ju prevzal z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu Dušana Čaploviča za celoživotné medzinárodne uznané dielo v oblasti teórie a dejín výtvarného umenia zameraného na slovenskú výtvarnú modernu.

Aj toto ocenenie prijal profesor Petránsky s pokorou jemu vlastnou. O jeho prínose pre slovenské školstvo sa vyjadrila jedna z najúspešnejších architektiek a dizajnérok sveta profesorka Eva Jiřičná, ktorá bola uvedená do Americkej siene slávy. V návrhu na nomináciu na Krištáľové krídlo v roku 2010 v Londýne napísala: „Pán dekan Petránsky je výnimočný človek, ktorý svojimi skúsenosťami a láskou k študentom prispel k mimoriadnej kvalite štúdia architektúry v Bratislave. Jeho zásluhou škola zaujíma výnimočné miesto medzi školami nielen na Slovensku, ale i v Európe.“

Hoci sa traduje, že doma nikdy nie si prorokom, v prípade profesora Petránskeho to neplatí. Brezňania sú hrdí na svojho rodáka, pred desiatimi rokmi mu udelili titul Čestný občan mesta Brezno a pri príležitosti jeho 70. narodenín, ktoré oslávi v novembri t. r., mu venujú 46. ročník celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno.

Autor: Mária Šajgalíková

Fotogaléria z odovzdávania