retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Pondelok, 12. augusta 2013 • 13:54.15 • zaujímavosti

7263x

Jarmo - Preteky volských záprahov vo Vrchárskej obci Sihla 2013

Obec Sihla spolu s obcami Lom nad Rimavicou a Drábskom patria medzi vrchárske obce v južnej časti Veporských vrchov. Leží v nadmorskej výške 901 m.n.m. a dnes má 209 obyvateľov. Svojimi aktivitami ju však pozná celé Slovensko.

Osada Sihla sa konštituovala na pôvodnom chotári obce Valaská. Viď Monografia Valaská, vydalo štúdio Harmony s.r.o Banská Bystrica 2002. Obec Valaská má svoje počiatky vo Valaskej kolonizácii na území ľupčianskeho hradného panstva. S Valachmi, pochádzajúcich z dnešnej Zakarpatskej Ukrajiny, Sedmohradských Karpát a z Rumunska sa na ľupčiankom panstve stretávame už od roku 1471. Počet ich oviec na salašoch sa odhadoval na 7500. Neobývaná lokalita, kde dnes ležia obce Lomu nad Rimavicou, Drábsko, Sihla, bola vhodná na pasenie oviec a kôz pastiermi z Valaskej, ktorí takto začali prechodne kolonizovať tento región. Malo to vplyv aj na pôvod názvu Sihla, ktorý v reči valachov hovorí o mokrej (bažinatej) lúke. Obsahove to zodpovedá aj názvu Sihla na Čiernom Balogu a v ďalších podobných lokalitách po celom Slovensku a na moravskom Valašsku.

Prvá oficiálna zmienka o trvalom osídlení na území dnešnej obce Sihla je spojený so vznikom sihlianskej sklárne v roku 1760, ktorej prevádzka bola ukončená 1. mája 1915.

Podmienky života ľudí na Vrchoch sú veľmi ťažké, predovšetkým pre nedostatok pracovných príležitostí a veľkú vzdialenosť (20 km) od okresného mesta Brezna, v ktorom sú stredné školy, úrady, nemocnica a pracovné príležitosti. Nevzdávajú sa však, vsádzajú na rozvoj turizmu a agroturizmu a darí sa im. Zo Sihly sa začína stávať turistický raj. Katastrom obce prechádzajú turistické a cykloturistické trasy, atrakciou je stádo huculských koní, vychýrená pekáreň, obec zviditeľňuje aj televízny seriál TV JOJ Bučkovci - Slnko, seno, slanina. Nosným športovo-kultúrnym podujatím sa však stalo Jarmo - preteky volských záprahov. Dušou, organizátorom a moderátorom všetkých podujatí na Vrchoch sa stal bývalý učiteľ Ľudovít Kubiš, ktorí o tohtoročnom Jarme 2013 napísal:

13. ročník tradičných furmanských pretekov volských záprahov v Sihle Jarmo 2013 sa niesol v tomto roku v znamení žatvy, zvážania a mlátenia obilia. 10 štartujúcich furmanov malo totiž v 1. gazdovskej disciplíne za úlohu naložiť na rebriňák kozlík / 10 snopkov/, s nimi prejsť slalomom pomedzi ďalšie kozlíky, obísť prekážku, vrátiť sa a postaviť kozlík na svoje miesto. Jeden pripravený snopok potom porezať na sečkárni a hotovú sečku vysypať na kopu v humne. V tejto na zručnosť náročnej disciplíne najlepší výsledok dosiahli furmani z Drábska-Sedmáka, ktorí dosiahli čas 2 min. 25,31 s. 2. Maroš a Peter Žiakovci z Vrchslatiny 2:35,94, 3. Pavol a Lukáš Žiakovci.

Druhá - furmanská disciplína preverí nielen zručnosť a šikovnosť furmana a jeho pomocníka, ale už i silu a rýchlosť záprahu. V limitovanom čase 1 min. musia postupne popripínať k ťažnej reťazi dva kláty, spolu asi 400 kg, a čo najrýchlejšie ich zatiahnuť do 40 metrovej vzdialenosti. Výsledky: 1. Pavol a Lukáš Žiakovci 0:49,77, 2. Jozef Golian a Ján Žiak 0:50,94, 3. Maroš a Peter Žiakovci 0:59,6.

Silová disciplína je už previerkou ťahovej sily záprahov. Vyše dvojkubíkový klát s hmotnosťou asi 1750 kg ťahali po vyznačenej trase do čo najväčšej vzdialenosti v čase 1 min. Ako najsilnejší vôl sa ukázal vôl Jozefa Goliana z Vrchslatiny, ktorý ťahal sám zapriahnutý v jarme. Uvedený klát zatiahol do vzdialenosti 13,53 m, 2. Pavol a Lukáš Žiakovci 14,64 m, 3. Ondrej a Radoslav Simanovci s farmy Ľuboreč 6,54m.

Víťaz silovej súťaže prvýkrát v tomto roku získal aj krásny putovný pohár Jarmo v Sihle. Jeho trvalým majiteľom sa v budúcnosti môže stať furman, ktorý vyhrá túto disciplínu 3x za sebou alebo celkom 5x s prerušením.

V exhibičnej súťaži živá sila /voly/ versus technika /vyvážacia súprava/ v presúvaní kláta na rovnakú vzdialenosť boli úspešnejšie voly. Najväčšie a najťažšie voly / 1300 kg/ na preteky priviezli furmani Ondrej Siman a Jozef Golian.

Tohtoročné Jarmo sa konalo za ideálneho polooblačného počasia s rekordnou diváckou kulisou a bohatým folklórnym programom. Na futbalovom ihrisku, kde súťaž prebiehala, vyhrávali harmonikári Peter Purdek a Milan Halaj so speváčkou Katkou Purdekovou z Detvy a tiež harmonikári z Kokavy nad Rimavicou, ĽH Bartošovcov z Čierneho Balogu. Na námesti v Sihle vystúpila ĽH z Vrchov, LˇH Ondreja Hlaváča z Gočova a jej hostia, heligonkári z Čierneho Balogu DFS Štvorlístok a FS Kýčera z Čierneho Balogu s ĽH Natura.

Súčasťou podujatia bola aj výstava fotografii Petra Berčíka Obrazy srdca.

Pôvodný text Mgr. Ľudovít Kubiš, úvod doplnil Milan Kováčik,
Foto: Roman Suja, Milan Kováčik, Jozef Tišliar.

Viac fotografií nájdete na našej FB stránke Stredoslovaci.sk